15.09.2021

Objavljen natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2021. godinu

NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK
ZA SKLADATELJSKO DJELO ZA 2021. GODINU

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2021. godinu.

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da su rođeni poslije 1984. godine;
b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2021. godine;
c) da su državljani Republike Hrvatske.

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge fizičke ili pravne osobe (pojedinci, ustanove, stručne udruge i dr.). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:
a) prijava (osobni podaci, poštanska adresa, adresa elektronske pošte, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);
b) partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
c) dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);
d) kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;
e) životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);
f) dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;
g) dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se predati i osobno):

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,
10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I,
ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2021.

4. Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog umjetničkog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2021. godine.

Nagrada koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 17. siječnja 2022. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 091/231 9698,
e-mail: fond.stjepan.sulek@gmail.com

Zagreb, 1. rujna 2021.

Predsjednik Fonda
Haris Nonveiller v.r.

 

FŠ natječaj za skladateljsko djelo, 2021.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh