27.06.2022

Udruženje kompozitora Srbije objavilo je poziv skladateljima da prijave svoja djela za izvođenje na 32. Međunarodnoj reviji skladatelja, koja će biti održana u Beogradu od 5. do 10. listopada 2023.

U okviru ovog poziva mogu se prijaviti kompozicije za sljedeće ansamble:

1. simfonijski orkestar (a3)
Trajanje: do 12 minuta

2. ženski zbor ili mješoviti vokalni oktet (dva soprana, dva mezzosoprana, dva tenora,
bariton, bas bariton)
Trajanje: do 10 minuta

3. ansambl po izboru, od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Trajanje: do 10 minuta
Mogući instrumenti: blok flauta, flauta/alt flauta, oboa, klarinet/bas klarinet, fagot,
rog, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke,
sopran, mezzosopran, bariton, dvije violine, viola, violončelo, kontrabas.

4. flauta i Hackbrett
Trajanje: do 10 minuta

5. drveni puhački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, rog)
Trajanje: do 10 minuta.

Poziv nije anoniman.
Aplikacija je besplatna.
Isti skladatelj može prijaviti djela u različitim kategorijama. Nije moguće predati
više od dva komada.
Prema Statutu Međunarodne revije skladatelja, skladbe su skladane unutar posljednje tri kalendarske godine su prihvatljivi.
Pravo podnošenja prijava imaju skladatelji, izvođači, društva i nacionalna udruženja autora.
Svaki podnesak mora sadržavati sljedeće elemente:
1. partituru
2. snimku (ako je dostupno)
3. kratku biografiju skladatelja (do 150 riječi)
4. programsku bilješku o djelu (do 150 riječi).

Skladatelji čija su djela odabrana za izvedbu moraju pružiti cjeloviti izvedbeni materijal koji se sastoji od sljedećih elemenata:
1) dionice
2) elektronički dio (za elektronske/elektroakustičke kompozicije)
3) fotografija skladatelja
4) kratka biografija skladatelja (do 150 riječi)
5) programska bilješka o djelu (do 150 riječi).

Prijave slati na e-mail adresu tribina_kompozitora@composers.rs
ili poštom na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija

Rok za prijavu je 30. studenog 2022. (CET).
Za predaju putem pošte vrijedi datum na poštanskom žigu.
Ako se materijal predaje putem interneta, zadnji dan za prijavu je 30. studenog 2022., ali dostavljeni dokumenti moraju biti dostupni za preuzimanje do kraja veljače 2023. (materijal treba prenijeti na Soundcloud, YouTube, Dropbox, itd. – nemojte ga slati putem WeTransfera).
Preporuka je da se prijave šalju e-poštom.

Sve informacije također možete pronaći OVDJE.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh