18.10.2019

Poziv za prijavu djela – ECCO

Pozivamo članove da prijave svoja djela, koja će biti razmotrena za uvrštenje u program koncerta ECCO, koji će biti upriličen za vrijeme generalne skupštine ECSA-e u Bruxellesu.

ECCO je inicijativa odbora za suvremenu glazbu ECSA-e („ECF committee“), čiji je cilj etablirati mrežu posvećenu izvedbama, distribuciji i promociji suvremene glazbe diljem Europe. Provedba se postiže preko mreže aktivnih ansambala, orkestara i mladih profesionalaca, a podržava kreativni dijalog između skladatelja i izvođača, nudeći mladim profesionalcima priliku da razviju svoja umijeća na međunarodnoj razini sa ansamblima iskusnima u području suvremene glazbe.

ECSA s ponosom objavljuje da će ECCO koncert biti izveden od strane ansambla Fractales. Koncert će biti održan 4. veljače 2020. u dvorani Flagey u Bruxellesu.

Specifikacije u vezi koncerta:
• na raspolaganju su slijedeći instrumenti:
klavir
klarinet (Es, B, A i bass)
violina ili viola
violončelo
flauta (standardna, piccolo, alt i bass)
• Prijaviti se mogu djela za sve kombinacije navedenih instrumenata, osim djela za solo ili duo
• Prijaviti se mogu djela različitih trajanja, ali ne duža od 15 minuta.
* pojedinačni stavci neće biti prihvaćeni.
• Sva djela moraju biti skladana unutar zadnjih 20 godina i već izvedena.

Detalji za prijavu:
Skladatelji koji žele prijaviti svoje djelo, partituru u PDF formatu (po mogućnosti ne scan rukopisa) i audio snimku djela (obavezan je MP3 format snimke uživo) na USB sticku trebaju dostaviti u HDS, Berislavićeva 9 (Zagreb) ili poslati na e-mail adresu nina.calopek@hds.hr do ponedjeljka 18.11.2019. u 15 sati, s naznakom ZA ECCO 2020. Ističemo da djela moraju biti izvedena. Prijave moraju sadržavati audio snimku izvedbe uživo u MP3 formatu (kompjutorske simulacije neće biti uvažene). Prijave prethodno neizvedenih djela kao i prijave bez audio snimke neće biti uvažene.

Posebno naglašavamo da je međunarodna, kao i interna komisija HDS-a obavezna donositi svoje procjene i sud na temelju ANONIMNE PRIJAVE SKLADBI, stoga je s PDF-a partitura i MP3 snimaka obavezno UKLONITI sve oznake imena skladatelja, spola ili roda skladatelja, dobi skladatelja, nacionalnosti skladatelja i imena skladbe. Skladbe (PDF i MP3) se predaju pod kodnim imenom.

Također, potrebno je predati recentnu biografiju na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografiju, kratki tekst o djelu, s informacijom o godini nastanka djela te podatke o prvoj izvedbi djela (godina, lokacija, izvođač), te poseban dokument s kodnim imenom pod kojim se predaje skladba uz koje treba upisati ime i prezime skladatelja, ime skladbe, godinu nastanka skladbe, nacionalnost skladatelja, datum rođenja skladatelja.

Interna komisija HDS-a svoj preporuku međunarodnoj ECCO komisiji s tri naslova hrvatskih skladatelja, donijet će i objaviti javno do 25. studenog 2019.

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh