04.06.2024

HDS ZAMP ograničava korištenje repertoara hrvatskih autora u svrhu umjetne inteligencije

Odlukom donesenom na Skupštini predstavnika Hrvatskog društva skladatelja 14. svibnja 2024., repertoar hrvatskih autora, članova HDS-a, ne smije se koristiti za razvoj i treniranje umjetne inteligencije bez prethodnog odobrenja.

Umjetna inteligencija te sustavi generativne umjetne inteligencije “uče” na temelju već postojećih autorskih djela i sadržaja – riječ je o “sirovini” koja AI-ju služi da prepozna, identificira i razumije obrasce (tzv. “rudarenje teksta i podataka”). Kada je riječ o glazbi, umjetna inteligencija analizira strukturu i kompoziciju postojećih glazbenih djela kako bi dobila potrebne podatke i uzorke kojima se u konačnici omogućuje stvaranje novog glazbenog djela.

Učenje AI-ja na postojećim djelima, odnosno rudarenje teksta i podataka, uključuje trajno ili privremeno umnožavanje postojećih autorskih djela.

Hrvatsko društvo skladatelja, kao nositelj odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za teritorij Republike Hrvatske, ima pravo izjaviti pridržaj prava u odnosu na pravo umnožavanja glede zakonito dostupnih djela za rudarenje. Stoga, zaštićena djela u repertoaru Hrvatskog društva skladatelja ne smiju se koristiti za strojno učenje i razvoj umjetne inteligencije bez prethodnog odobrenja HDS-a.

HDS pozdravlja razvoj tehnologije u službi ljudske kreativnosti te sve nove alate koji će kreativcima koristiti pri optimizaciji njihovih kreativnih i poslovnih procesa. No, pri svakom korištenju djela, njihovi autori imaju pravo na pravičnu naknadu, uz potpunu transparentnost i poštivanje njihovih moralnih i imovinskih prava. Ovom odlukom, Hrvatsko društvo skladatelja i služba ZAMP postaju prva cehovska udruga kreativaca u Hrvatskoj koja na ovaj način reagira na dinamične promjene vezane za korištenje postojećih autorskih djela u modelima generativne AI.

Što ova odluka konkretno znači za autore? Jednostavno rečeno, ukoliko kompanije koje stoje iza sustava umjetne inteligencije žele “učiti” i “trenirati” na cjelokupnom repertoaru hrvatskih autora, morat će se obratiti izravno HDS ZAMP-u kao njihovu opunomoćeniku, te za to ishoditi posebnu dozvolu.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh