20.08.2014

Akademik Nikša Gligo izabran za člana Akademije Europe (Academia Europaea)

Ponosno objavljujemo kako je naš član, istaknuti muzikolog i akademik Nikša Gligo izabran za člana Akademije Europe (Academia Europaea).  Riječ je o znanstvenoj akademiji osnovanoj 1988. s ciljem promicanja vrijednosti europskog sustava obrazovanja i istraživanja. Academia Europaea ima oko 2800 članova iz 35 država Europe i osam izvaneuropskih zemalja, a među njima su i 52 dobitnika Nobelove nagrade. Sjedište Akademije je u Londonu, a uredi su joj i u Grazu, Barceloni, Bergenu i Wroclawu.

Nikša Gligo rođen je 1946. u Splitu, a 1969. je diplomirao komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 1973. muzikologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani gdje je 1983. i doktorirao. Usavršavao se na sveučilištima u Njemačkoj i SAD-u. Od 1988. Radi kao docent na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2003. izabran za redovitog profesora u trajnom zvanju. Kao gostujući profesor predavao je na nekoliko sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za redovitog člana HAZU, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju, izabran je 2006., a od 2011. član je Predsjedništva HAZU.

Član je, među ostalim, Hrvatskoga muzikološkog društva, Hrvatskoga društva skladatelja i Međunarodnoga udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS; od 1994. član izvršnoga odbora).

Objavio je pet knjiga i preko stotinu znanstvenih i stručnih tekstova na hrvatskom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku u Hrvatskoj i u drugim zemljama.

Osnovna područja znanstvenih interesa akademika Nikše Glige su glazba 20. stoljeća (posebno suvremena hrvatska glazba), glazbena terminologija i semiotika/semiografija glazbe. Svojom je znanstvenom i nastavnom djelatnošću na tim područjima bitno proširio znanstvene muzikološke spoznaje u Hrvatskoj i inozemstvu. Akademik Gligo dao je i važan doprinos standardizaciji hrvatskog glazbenog nazivlja.

Dobitnik  je brojnih nagrada i priznanja: nagrade Josip Andreis Društva skladatelja Hrvatske (1985, 1987 i 2000); ordena viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskoga Ministarstva kulture (1992); hrvatske diskografske nagrade Porin; godišnje državne nagrade za znanost (1997); odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2000); nagrade Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma (2000).

 

Foto : HAZU

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh