19.07.2021

Poziv za prijavu skladbi – 31. Međunarodna tribina kompozitora, Beograd, 2022.

Udruženje kompozitora Srbije raspisalo je poziv za prijavu skladbi za sudjelovanje na 31. Međunarodnoj tribini kompozitora koja će se održati u Beogradu od 1. do 5. listopada 2022. godine.

Skladbe koje se predlažu trebaju biti skladane za sljedeće sastave:

1. gudački orkestar (44321) + 1 do 5 instrumenata po izboru
Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta, oboa, klarinet, fagot, rog, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mezzosopran i bariton, dvije violine, viola, violončelo, kontrabas
Trajanje do 12 minuta

2. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta, oboa, klarinet, fagot, rog, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mezzosopran i bariton, dvije violine, viola, violončelo, kontrabas
Trajanje do 10 minuta

3. električnu violu, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

4. bariton, kaval i čembalo, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

Jedan autor može se natjecati u različitim kategorijama, no nije moguće prijaviti više od dvije kompozicije.

Prema Statutu Tribine mogu se predlagati skladbe nastale tijekom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:
1. partituru
2. snimku (ako je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 riječi
4. kratak komentar kompozicije (do 150 riječi)

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu dostaviti kompletan izvedbeni materijal, što podrazumijeva:
1. dionice
2. eventualne elektroničke realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3. fotografiju
4. biografiju (do 150 riječi)
5. komentar o djelu (do 150 riječi)

Natječaj nije anoniman.
Prijava skladbi je besplatna.

Prijave slati na email: tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija

Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.

Rok za slanje prijava je 31. listopada 2021.

Za prijave koje se šalju poštom važeći je poštanski pečat sa datumom slanja.

Ako se materijal šalje online, ali datoteke moraju biti dostupne za preuzimanje do kraja veljače 2022. godine (koristiti soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem servisa kao što je wetransfer).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh