09.09.2022

Natječaj za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb (2025.-2027.)

Skupština predstavnika Hrvatskog društva skladatelja je temeljem članka 24. i članka 37. Statuta dana 8. rujna 2022. godine raspisala sljedeći

N A T J E Č A J

za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

1. Natječaj se raspisuje za umjetničko vodstvo 33. Muzičkog biennala Zagreb (proljeće 2025.) i 34. Muzičkog biennala Zagreb (proljeće 2027. godine).

2. Na Natječaj se mogu prijaviti redovni članovi HDS-a. Kandidat se može prijaviti samostalno ili u umjetničkom timu, s naznačenom podjelom zaduženja unutar tima. U umjetničkom timu iznimno mogu sudjelovati osobe koje nisu redovni članovi HDS-a.

3. Uz prijavu, kandidati prilažu:

– programski koncept i idejnu okosnicu programa dvaju festivalskih izdanja (2025. i 2027.), kao i ciljeve koji se kane ostvariti predloženim programom

– razrađeni prijedlog programa MBZ-a 2025., koji uključuje:
o prijedlog trajanja i termina festivala
o okvirni popis koncerata, predstava i ostalih projekata s naznačenim izvođačima i programom te željenim lokacijama održavanja festivala
o prijedlog programskih partnera
o opis popratnih zbivanja, materijala i ostalog dodatnog programa.

– obrazloženje motivacije za angažman ovog tipa na Muzičkom biennalu Zagreb, a koje uključuje i kratko promišljanje o današnjoj poziciji MBZ-a u Zagrebu, regiji i na međunarodnome planu, kao i viđenje uloge umjetničkog vodstva festivala ovakvoga tipa (maksimalno dvije kartice teksta)

Kandidati u tajništvu HDS-a mogu dobiti informaciju o financijskim parametrima dosadašnjih festivala kako bi prema njima mogli izraditi koncept festivala.

4. Temeljem odluke Skupštine predstavnika s izabranim kandidatom/timom zaključit će se poseban ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze za vrijeme trajanja obavljanja funkcije umjetničkog vodstva MBZ-a.

5. Pisane prijave podnose se osobno ili poštom tajništvu HDS-a najkasnije do 9. prosinca 2022. godine.

Mladen Tarbuk, predsjednik HDS, v.r.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh