Majnarić, Dubravko

Browse author's works

jazz glazbenik (Delnice, 4. veljače 1936.)

U Delnicama je završio osnovnu školu i gimnaziju. Glazbeno obrazovanje stječe privatnom podukom (glasovir i harmonika ). 1954. seli s obitelji u Zagreb, gdje nastavlja s obrazovanjem i 1967. diplomira povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1988. usavršavao se u vođenju i uređivanju glazbenih emisija kod prof. Dicka Wrighta na Kansas University, SAD.

1958.–1960. član je orkestra Ive Robića u Hotelu Kvarner u Opatiji, vanjski je suradnik Hrvatske radiotelevizije, autor brojnih glazbenih programa (Portreti i profili, Po vašem izboru, Zvjezdana prašina, potonja s do danas više od tisuću emitiranja).

Od 1973. do 1985. umjetnički je direktor Tvornice gramofonskih ploča Jugoton (danas Croatia Records), a od 1985. do umirovljenja 2003. umjetnički je ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Od 1986. do 1990. bio je član Upravnog odbora Muzičke omladine (danas Hrvatska glazbena mladež) i član je Skupštine HGM. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Koncertne direkcije Zagreb (2009. — 2013.).
Od 1993. do 1995. bio je predsjednik Stručnog povjerenstva Hrvatskog državnog arhiva za revalorizaciju fono materijala i arhivske glazbene građe fonoteke Jugotona (Croatia Records). Zajedničkim radom spašena je od prodaje u privatizacijskim pretvorbama glazbena baština nacionalnog značenja.

Didaktički je vodio koncerte HGM, Big banda HRT i Big banda Hrvatskog glazbenog zavoda, a u sklopu programsko–kreativnih poslova u KD Vatroslava Lisinskog uveo je 1985. stalni ciklus Mladi u Lisinskom, koji je u kontinuitetu doživio 25. sezonu predstavljajući niz danas afirmiranih glazbenika.

Autor je skladbi Zimski vjetar i Naima snimljenih s Big bandom HRT–a, Simfoničarima HRT–a i vlastitim kvartetom. Surađivao je u dnevniku Vjesnik te časopisima HI–FI MEDIA i Cantus. Sa svojim kvartetom snimio je kompaktnu ploču 40 godina poslije.

Nagrade (izbor): Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi (2001.); Posebna plaketa Hrvatske glazbene unije u povodu 40 godina djelovanja (2008.); Diskografska nagrada Porin za životno djelo (2014.).

RADOVI. Stručni radovi: Povijest diskografije u Hrvatskoj, Zavod za kulturu SRH, 1983.; Razvoj, vrednovanje i čuvanje tonskih zapisa, Arhiv, Hrvatski državni arhiv, 1994.; Diskografska industrija, u: Kulturna politika Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998.; Glazba i diskografija, u: Hrvatska u 21. stoljeću — Strategija kulturnog razvitka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2001.; Hrvatski diskografi, Enciklopedija grada Zagreba, LZH, Zagreb 2004.; Glazba i radio (uz 38 leksičkih jedinica za istaknute hrvatske glazbene osobe), Leksikon radija i televizije, Zagreb, 2006. — brojni popratni tekstovi za diskografska izdanja Croatia Records–a, Cantusa i Orfeja

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh