pijanist, skladatelj (Sušak, 24. ožujka 1914. — Zagreb, 26. svibnja 2002.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao klavir; u kompoziciji učenik F. Dugana. U klaviru se usavršavao kod S. Stančića u Zagrebu, a u kompoziciji 1939. u Parizu. Od 1936. nastavnik na glazbenoj školi Lisinski u Zagrebu, zatim kraće vrijeme tajnik Zagrebačke opere. God. 1945.–77. profesor i pročelnik klavirskog odjela na Muzičkoj akademiji. Nastupao je kao solist i komorni glazbenik. Višegodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Hrvatske (UMUH) i Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije. Bio je redoviti član HAZU.

Nagrade: Savezna nagrada (1948.); Nagrada Milka Trnina (1957.–58.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1977. ).

DJELA. Koncertantna: Concertino za klavir i komorni orkestar, 1991. — Komorna: Romantični trio za klavir, violinu i violončelo, 1935.; Sonata za violončelo i klavir, 1955.; 2 gudačka kvarteta, 1980., ? ; Sonata za violinu i klavir; Puhački kvintet, 1987.; Puhački trio, 1994.

— klavirska: Elegija; Intermezzo, 1937.; Improvizacija, 1938.; Tema s varijacijama, 1939.; Sonatina.; Sonata, 1983.; Preludij i Toccata, 1987.– Vokalna: Dva klasična moteta (Confortamini za peteroglasni mješoviti zbor, Gressus meos za četveroglasni mješoviti zbor), 1935. Redigirao više instruktivnih izdanja za klavir te pripremio kritičku redakciju sabranih klavirskih djela J. Štolcera Slavenskog u dva sveska (izdanje HDS).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh