Lhotka, Fran

Browse author's works

skladatelj, dirigent

(Mlada Vožice, kraj Budejovica, Češka, 25. prosinca 1883. — Zagreb, 26. siječnja 1962.)

Studij kompozicije i roga završio na Konzervatoriju u Pragu. God. 1908.–09. profesor Konzervatorija u Jekaterinoslavu (Dnjepropetrovsk). Od 1909. u Zagrebu prvi kornist i korepetitor Opere i 1910.– 61. profesor Muzičke akademije (1923.– 40., 1948.–52. rektor). Bavio se i dirigiranjem te je vodio pjevačko društvo Lisinski i Društveni orkestar HGZ.

Nagrade: Savezna nagrada (1947.).

DJELA. Orkestralna: Scherzo u F–duru, 1905.; Simfonija u E–duru, 1909.; Dječja suita, 1911.; Jugoslavenski capriccio, 1912.; Andante i Scherzo, 1913.; Svečana uvertira, 1927.; Budnica Trenkovih pandura, 1932.; Epilog, simf. slike, 1954.; Didaktičke varijacije, 1955.; Freske, tri simf. stavka, 1957.; više suita iz baleta i filmske glazbe.

— Koncertantna: Koncert za violinu i orkestar u d– molu, 1913.; Dvije hrvatske rapsodije za violinu i komorni orkestar, 1928. — Komorna: Uspomena, za violončelo i klavir (obr. za rog i klavir), 1905.; Trio u a–molu, za violinu, violončelo i klavir, 1905.; Serenada, za 2 flaute, klarinet i klavir, 1908.; Menuet u C–duru, za gudački kvartet, 1909.; Tempo di Valse, za gudački kvartet (iz scenske bajke Zlatokosi kraljević), 1909.; Gudački kvartet u g–molu, 1911.; Koncert za gudački kvartet, 1924.; Mala suita, za četiri flaute, 1926.; Elegija i Scherzo, za gudački kvartet (obr. za gud. orkestar), 1931.; Koncert za gudače, 1946.; Trio, za obou, klarinet i fagot, 1948.; Pastorale i Scherzo, za puhački kvintet, 1949. — Za violinu i klavir: Serenada, 1909.; Elegija, 1911.; Dvije hrvatske rapsodije (Sljepačka, Žetelačka; obr. za violinu i komorni orkestar), 1928.; Etuda XVII od Paganinija, 1928.; Ples paževa (iz baleta Balada o jednoj srednjevjekovnoj ljubavi), 1950. — klavirska: La petite suite domestique, 1913.; Dvije fuge i mali menuet, 1913.; Sjećanja, 1914.; Četiri plesna prizora, 1937.; Mazurka, 1908.; Scherzino, 1912.; Mali plesači, 1935.; Pavleku deda, 1958. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Kantate: Moj dom (S. S. Kranjčević), za četveroglasni muški zbor i simfonijski orkestar, 1922.; Kroz hrvatska polja i ravni, kantata iz hrvatskih krajeva za sole, mješ. zbor i orkestar, 1944. — Solo–pjesme za glas i klavir: Daj’ma mila znala, 1917.; Kiša pada, 1917.; Karanfile, lane moje, 1917.; Tamna noći, 1917.; Vehni, vehni fiolica, 1917.; Sjaj, mjeseče, 1917.; Preljuba, zdaj zdrava ostani, 1922.; Ljubca, povej, povej, 1922.; Škrjanček poje, žvrgoli, 1922.; Oj slaviček, droben ftiček, 1923.; Studena me kiša šiba, 1918.; Lulo moja, 1923.; Dremala, spavala, 1923.; Žena muža za buču prodala, 1924.; Kaži meni, 1933.; Briga materina, 1939.; Vidjela sam, 1939.; Jutro, 1940.; Mlinar skupijaš, 1940. — Za glas i orkestar: Daj’ma mila znala, 1940.; Tamna noći, 1917.; Vehni, vehni fiolica, 1917.; Lulo moja, 1940.; Dremala, spavala, 1940.; Žena muža za buču prodala, 1939.; Kaži meni, 1933.; Briga materina, 1939.; Jutro, 1940.; Mlinar skupijaš, 1940.; 5 arija iz opere Minka u obradbi za glas i klavir, 1916.–18. — Zborska: mješoviti zborovi: Oblaček (V. Nazor), 1923.; Molitva (V. Nazor), 1923.; obradbe narodnih pjesama (Jelen, 1923.; Bojana, 1926.; Kakva je to ptica, 1926.; Žena muža za buču prodala, 1926.; Okolo grada, 1926.; Dremala, spavala, 1926.; Poskočnica, 1926.; Hrvatski svatovi, 1927.). — Muški zborovi: Domov, v gore me ponesite (I. Borštnik), 1912.; Perun (V. Vidrić), 1913.; Sevdah lole (Đ. Jakšić), 1918.; U rudniku (D. Domjanić), 1920.; Iseljenik (Đ. Arnold), 1923. — obradbe narodnih pjesama: Zbirka muških zborova 1914.–20. i Zbirka muških zborova. 1923. — Ženski zborovi: Malen vojno, 1920.; Malen vojno uz 2 oboe i 2 fagota, 1946.; Strašilo (M. Lovrak), 1932.

Scenska: Minka, opera, 1916.; More, opera, 1920.; Zlatokosi kraljević, scenska bajka s baletom, 1909.; U carstvu sanja, glazbena priča, 1912.; Đavo i njegov šegrt, fantastično–groteskni prikaz, 1926.; Đavo u selu, balet, 1934. (verzija za manji orkestar, 1957.; nova verzija u redakciji I. Lhotke–Kalinskoga, 1964.); Balada o jednoj srednjevjekovnoj ljubavi, 1936.; Lûk, balet, 1938.; Amazonke, balet, 1953.; Duša mora, balet, 1953. Filmska glazba (Živjet će ovaj narod; Major Bauk; Dubrovnik; Cement; Ljepote Jugoslavjje; Svoga tela gospodar); Limena glazba. Masovne pjesme. Obradbe djela hrvatskih skladatelja (I. Zajc, F. Livadić, V. Lisinski, J. Hatze, R.Taclik, V. Klaić,

I.

M. Jarnović, L. Sorkočević). — Instruktivna: Dirigiranje, 1931.; Osnovi homofonog sloga (1. i II. dio), 1934.; Harmonija, 1948.

(Sastavljeno prema popisu Aleksandra Lhotke iz Fran Lhotka 1883. –1962, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1982.)

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh