Juranić Zoran

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent (Rijeka, 25. lipnja 1947.)

Studij dirigiranja završio 1972. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu; kompoziciju učio kod S. Šuleka. Od 1972. zborovođa je Zagrebačke opere u kojoj nastupa i kao dirigent. God. 1975.—

80. bio je i predavač na Muzičkoj akademiji. Od 1986. stalni dirigent Opere HNK u Zagrebu; 1988.–89. umjetnički ravnatelj Opere NK Ivan Zajc u Rijeci, od 1992.–95. te od 1999.–2002.

ravnatelj Opere HNK u Osijeku. Od 2002.–05. ravnatelj Opere HNK u Zagrebu, zatim redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2007. gost dirigent Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a od 2010. i šef dirigent Društvenog orkestra HGZ–a. Bavi se i muzikološkim istraživanjima. U Italiji i Hrvatskoj tiskano je više njegovih muzikoloških radova. Od 2012. je predsjednik Hrvatskog društva skladatelja , a od 2014. redoviti član HAZU.

Nagrade: Nagrada Vladimir Nazor (1990.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (1992., 2000.); Nagrada grada Zagreba (2000.); Nagrada HAZU (2001., 2014.); Povelja Grada Rijeke (2002.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2012.); Nagrada Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2014.). Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

DJELA. Orkestralna: Simfonijski orkestar: Inter arma narrant Musae, simfonijski torzo, 1994.; Sinfonia umile, 2005. — gudački orkestar: Introduzione, passacaglia e corale, 1972.; Gagliarda, 2002.; Didaskalije, 2003.

komorni orkestar: Varijacije za komorni orkestar, 1972.; A Luca Sorgo, 2001. — puhački orkestar: Fanfaronata, 1997. — Koncertantna: Humoreska, za fagot i komorni orkestar, 1963.; Canti all’antica za violončelo i gudače, 1985.; Koncert za violu i gudački orkestar, 2011.

Komorna: Varijacije za duhački kvartet, 1972.; Divertimento za duhački kvartet, 1966.; Intermezzi contemplativi za violončelo i klavir, 1967.; Vinjete za violončelo i udaraljke, 1973.; Klavirski kvartet, 1973.; Schizzi notturni za flautu i klavir, 1973.; Balada za violinu, violončelo i harfu, 1975.; Varijacije na Mozartovu temu za violončelo i klavir, 1977.; Introversioni za violinu i gitaru, 1978.; –Plaidoyer pour Caliban, za duo kontrabasa, 1996.; Četiri viteške zakletve, za brass kvintet, 2001.; Pastorala, za flautu i gitaru, 2002.; Gudački kvartet, 2008.– 09.; Tri kardiološke dijagnoze, za klavir četveroručno, 2009.; Zdravica, za dva violončela, 2010.; Metastasiana, za dva ženska glasa, rog i harfu, 2014. — Za solo instrument: Sonata za violinu solo, 1973.; Preludij i fuga
za klavir, 1973.; Sonata za gitaru, 2000.; Buona sera, za klavir, 2004. — Vokalno–instrumentalna: Pjesme tjeskobe (V. Krmpotić), za mezzosopran i violončelo, 1988.; Cantatina, za zbor, sole i udaraljke, 1992.; O smrti i ljubavi, za mezzosopran i gitarski trio, 2014.— Scenska: Fritz i pjevačica, operetno–kabaretski karusel (T. Mujičić i B. Senker), 1993.; Govori mi o Augusti, operna farsa (L. Paljetak i Z. Juranić), 1999.; Pingvini, mala operna sapunica (Z. Juranić prema D. Mihanoviću), 2007.; Posljednji ljetni cvijet, operna fantazija (L. Paljetak i Z. Juranić), 2013. — Redakcije: Requiem za Ruđera Boškovića J. Bajamontija, 1977.; Babilonskiem nad rijekama i VIII simfonija. L. Sorkočevića, 1979.–80.; 2 trio–sonate

M. Stratika, 1981.; I. Zajc: opere Lizinka,1989.; Zlatka, 1992.; Ban Leget, 1993.; Amelia, 1996.; opereta Momci na brod, 2001.; B. Bersa: Oganj, 2006.; V. Lisinski: popijevke, 2010. i Porin, 2012. Objavio nekoliko radova o A. Smaregliji, Boichu, J. Bajamontiju, obitelji Sorkočević i I. Zajcu.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh