Jerković, Josip

Browse author's works

dirigent, glazbeni pedagog (Vrbica, 13. ožujka 1938.)

Diplomirao je glazbeni odgoj na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu, na Muzičkoj akademiji u Sarajevu diplomirao na teoretsko–nastavničkom odsjeku, a poslijediplomske studije s magisterijem iz dirigiranja završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu — mentor prof. Darinka Matić–Marović, dirigent.

Bio je nastavnik u osnovnoj školi u Đakovu, na glazbenoj školi u Slavonskom Brodu, a od 1984. do 2008. predaje glazbu na Sveučilištu J.

J. Strossmayera u Osijeku. Redoviti je profesor u trajnom zvanju — predaje zbor, dirigiranje, sviranje partitura. Vodio je studij glazbene kulture gotovo 20 godina (do 1. svibnja 2005.). Bio je dekan Pedagoškog fakulteta u dva mandata (1994.–1996.; 1999.–2001.) i prvi privremeni dekan novoosnovane Umjetničke akademije čiji je idejni i stručni pokretač. 2005. se zahvalio na dužnosti. Honorarni je nastavnik MA iz Zagreba u Osijeku i KBF–a iz Zagreba u Đakovu.

Kao dirigent ostvario je više od 1200 koncerata u zemlji i inozemstvu. Primio je više desetaka različitih nagrada i priznanja. Predsjednik je nekoliko uglednih glazbenih udruga i član glazbenih znanstveno–stručnih organizacija na državnoj razini.

Od 1985. do 2008. izradio je brojne pismene stručne analize pojedinih ansambala (cca. 800 jedinica) i bio vrlo aktivan u izradi nastavnih planova i programa sveučilišnih studija glazbe (1989., 1995., 1998., 2002.).

Osim glazbenih tema objavio je niz radova, članaka i priloga iz područja društvene i opće kulturne tematike.

RADOVI (izbor): Knjige: Osnove dirigiranja I — Taktiranje, Sveučilište J. J. Strossmayer, Osijek, 1999.

I. izdanje, Osijek 2003. II. izdanje; Osnove dirigiranja II — Interpretacija, Sveučilište J. J. Strossmayer, Osijek, 2001.; Osnove dirigiranja III — Literatura, Sveučilište J.

J. Strossmayer, Osijek, 2001. I. izdanje, 2006. II. izdanje, 2010. III. Izdanje — Radovi sa znanstvenih skupova: Pregled glazbe u Brodu od 1871. do 1994. g. — u povodu 750 obljetnice prvog pisanog spomena imena Broda, Sl. Brod 1994. (Zbornik radova sa znanstvenog skupa objavljen 2000. godine); Franjo Pokaz — glazbenik svoje sredine — znanstveni skup Slavonska glazbena baština na VIII memorijalu Dore Pejačević, Našice 2000.; Tadijanović u glazbi i Tadijina kajdanka, u povodu 95. pjesnikova rođendana — Tema Tadijanović, Slavonski Brod 2000. (Zbornik objavljen, Slavonski Brod, 2002.).; Promicanje hrvatske scenske glazbene forme u hrvatskim udžbenicima i priručnicima, Krležini dani, Osijek 2005.; Crkvena glazba: Norme, praksa i perspektiva, Zbornik radova VII i VIII međunarodnog znanstvenog simpozija, Pasionska baština, Zagreb 2010./11., str. 156–176.; Dr. Jo-sip Andrić glazbenik s tematikom zavičaja, Zbornik radova IX međunarodnog znanstvenog simpozija, Pasionska baština, Zagreb — Sombor 2012., str. 323–370; Obilježja i putevi hrvatskog pjevačkog amaterizma, Zbornik radova sa stručno znanstvenog simpozij, Hrvatski sabor kulture, Zagreb 2014., 12–40. — Stručni radovi i prilozi: Madrigal u Hrvatskoj glazbi, Sarajevo, 1978.; Opera Dido and Aeneas — izvođačka problematika, Beograd, 1981.; Asocijacije u interpretaciji, Cantus, 121, Zagreb, 2003. i Theoria, god. V, 5, Zagreb 2003.; Crkvena glazba: norme, praksa i perspektiva, Sv. Cecilija br. 1–2, godište LXXXI, Zagreb 2011., 23–24; Prilog 140. obljetnici Hrvatskog pjevačkog društva Davor u Sl. Brodu, Godišnjak 2011./13. ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod — godište XII– XIV, Slavonski Brod, travanj 2014., 137–183 — Članci: Analiza notnog arhiva i pjevanja HPD Davor, Vijesti br. 8 Muzeja Brodskog Posavlja, 1994.; HPD Davor — Slavonski Brod ponovo sa svojim narodom, Vijesti br. 8 Muzeja Brodskog Posavlja, 1994.; Glazba u Slavonskom Brodu kroz povijest, monografija Brod i okolica, Privlačica, Vinkovci, 1998.; Studij glazbene kulture u Osijeku, Theoria, god. IV, br. 4, Zagreb, 2002.; Studij glazbene kulture — akademska godina 1984./85. i 2004./05., Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek, 2005.; Crkvena pučka popijevka u liturgiji slavonskih župa đakovačke i srijemske biskupije, Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije, god 125, 11., Đakovo, 1997.; Crkveno pjevanje, Družina, Filozofski fakultet, Zagreb, 2003.; Diplomski radovi na studijima glazbe, Theoria, godina VII., br. 7, Zagreb, 2005.; Riječ o glazbi: uz 45., 46. i 47. Susret hrvatskih pjevačkih zborova u Novigradu, Hrvatski sabor kulture, Programske knjižice, Zagreb 2012., 2013. i 2014.; Uz 10. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava u Krapini, Hrvatski sabor kulture, Programska knjižica, Zagreb, 2013.; Pasionska Baština, Vjesnik Đakovačko–Osiječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, br 1–2, Đakovo 2011. — Recenzije: R. Brdarić: Brojalice i pjesme iz Slavonije i Baranje, Osijek, 1986.; V. Himelrajh: Gitara i srodna glazbala, I. dio, život i škola, Zagreb, 1993.; V. Himelrajh: Gitara i srodna glazbala, II. dio, život i škola, Zagreb, 1993.; P. dr. Rojko: Metodika nastave glazbe, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, 1996.;

K. Brlobuš i Lj. Adamek: Udžbenik glazbene kulture za

VII. i VIII. Razred osnovne škole, Znanje, Zagreb 1997.; Lj. Adamek: Udžbenik glazbene kulture za VIII. Razred osnovne škole, Znanje, Zagreb, 1998.; Lj. Adamek: Priručnik za učitelje uz udžbenik glazbe za VIII. Razred osnovne škole, Znanje, Zagreb, 2001.; V. Đerfi–Bošnjak: Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek, 2001.; Mr. S. Dobrota: Narodna glazba u predmetu glazbene kulture, život i škola, Osijek, 2001.; S. Stepanov: Zbirka narodnih pjesama Valpovštine, Osijek 1989.; I. Lekić i R. Lekić–Grgić: Pjesmarica za 1. razred osn. škole i Slušanka za 1. razred osn. škole, Školska knjiga, 2001.; Pjesmarica za 2. razred osn. škole i Slušanka za 2. razred osn. škole, Školska knjiga, 2001.; Pjesmarica za 3. razred osn. škole i Slušanka za 3. razred osn. škole, Školska knjiga, 2001.; Pjesmarica za 4. razred osn. škole i Slušanka za 4. razred osn. škole, Školska knjiga, 2001.; Priručnik udžbenika glazbene kulture za učenike 4. razred osn. škole, Školska knjiga, 2001.; Instrumentalne skladbe oca Kamila Kolba i Hrvatski skladatelj Kamilo Kolb, Osijek– Vukovar 2000.; CD Božić u pjesmi i liturgiji božanskog časoslova, Čč. Ss. Sv. Križa u Đakovu, Đakovo, 2007.; Jo-sip degl’Ivellio: In honorem sancti Blasii — himne, mise i ostale skladbe u čast sv. Parca, zaštitnika Dubrovačke biskupije i grada Dubrovnika; Dubrovnik — Zagreb 2010./11.; CD Mješoviti pjevački zbor HPD–a »Kalnik«, Križevci — 110. obljetnica, Križevci, 2011.; Dvostruki CD Mješoviti pjevački zbor župe sv. Pavla Zagreb — Retkovec, Zagreb 2013. — Scenariji i izvedbe: Zvonimirova lađa, uz 750. obljetnicu grada, Slavonski Brod, 1994. i uz

800. obljetnicu grada; Osijek, 1996.; Četrdesetnica u Slavoniji i Baranji; Pasionska baština, Zagreb 2010./11.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh