Igrec, Anđelko

Browse author's works

skladatelj, orguljaš, dirigent (Heidelberg, Njemačka, 15. studenoga 1968.)

Glazbene je studije pohađao na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču: kompoziciju kod prof. Klaus–Petera Sattlera, crkvenu kompoziciju kod prof. W. Sausenga, studij orgulja i improvizacije kod prof. Hansa Haselböcka, orkestralnog dirigiranja kod prof. Uroša Lajovica i Johannesa Wildnera. Orguljaš je i zborovođa varaždinske katedrale pri kojoj je utemeljio i vodi Chorus Angelicus, zbor koji redovito nastupa i na Varaždinskim baroknim večerima. Povjerenik za glazbu u Varaždinskoj biskupiji, predavač na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu i Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku.

Nagrade: Nagrada za kompoziciju Arno– Patscheider, Austrija (1994.); Druga nagrada na orguljaškom natjecanju Franjo Dugan, Zagreb (1995.); Nagrada Jurica Murai Varaždinskih baroknih večeri (2002.); Nagrada Pasionske baštine (2003.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (2008.); Diskografska nagrada Porinza najbolji autorski album klasične glazbe (2010.).

DJELA. Orkestralna: Capriccio garestinensis, za gudački orkestar, 2009.; Granny’s Song, za simfonijski puhački orkestar, 2013. — Komorna i solistička: Metropolis, isječak iz filma, za orgulje solo, 1996.; Wandering Jews, isječak iz filma, za violončelo i klavir, 1996.; Metropolis, glazba za film, za orgulje solo, 1997.; Suita Vigilica, za komorni ansambl, 1997.; Munchiana, za gudački kvartet, 2000.; Osorski križni put — XII. postaja, za violu, harmoniku, tubu i udaraljke, 2002.; Veliča, pet verseta za gitaru, 2002.; Morgensterntoccata, za orgulje, 2003.; Gloria pro iuventute, za blokflautu, gitaru i harmoniku, 2003.; Hvalu dajmo, pet verseta za dvije trublje i orgulje, 2003.; Agnus Dei, za gudački kvartet, 2009.; Ecce lignum, za gudački kvartet, 2011. — Vokalno– instrumentalna: Tekla voda Karašica, za sopran, alt i instrumentalni sastav, 1994.; Bečka misa, za vokalnog solista i zbor, 1994.; Kyrie–litanije za vokalnog solista, zbor i instrumentalni sastav, 1995.; Kriste, ti si moj život, za mješoviti zbor i orgulje, 1995.; Svim na zemlji, za sole, zbor i orkestar, 1995.; Molitva za hrvatski kruh, za vokalnog solista, zbor i instrumentalni sastav, 1996.; Kraljevski psalmi, za vokalne soliste i orkestar, 1997.; Tebi se, Gospodine, utječem, za vokalnog solista, zbor i orkestar, 1998.; Stabat mater, peterostavačna tužaljka za alt i gudački kvartet, 1999.; Oj, pastiri, za bariton i klavir, 1999.; Aklamacija prije Evanđelja, za glas, zbor i orkestar, 2000.; Njegov smo narod i ovce paše njegove, za vokalnog solista, zbor i orgulje, 2000.; Amen, vjerujem, za solista, zbor i orgulje, 2000.; Blagoslovljen uvijeke, motet za sopran solo, zbor i orgulje, 2001.; O Hostijo spasonosna, motet za violončelo, mješoviti zbor i orgulje, 2001.; Velika nam djela, za mješoviti zbor, instrumentalni sastav i orgulje, 2002.; Misa za petu obljetnicu Varaždinske biskupije, za solo, zbor, instrumentalni sastav i orgulje, 2002.; Nek je slava Bogu našem, za mješoviti zbor i instrumentalni sastav, 2002.; Kao što košuta, za sopran solo, zbor i orkestar, 2002.; Morgensternmesse, za solista, zbor i orgulje, 2003.; Tri misna stavka, za zbor i orgulje, 2003.; Muka po Luki, za čitača, pjevača, zbor basklarinet i violončelo, 2004.; Svetost svoju, za zbor, 2004.; Život biraj, motet za zbor i orgulje, 2005.; Slavonska misa, za zbor i tamburaški orkestar, 2005.; Daj mi svoje boli, za zbor i klavir, 2006.; Bonum facere, za sopran solo, zbor, instrumentalni sastav i orgulje, 2007.; Pashalne slike, oratorij za sole, dječji zbor, mješoviti zbor i simfonijski orkestar, 2007.; Zaklone moj utvrdo moja, psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju, zbirka od 40 psalama za glas i orgulje, 2009.; Dođite, prignimo koljena, za solista, zbor i orkestar, 2010.; Kliči Gospodinu, za zbor i orkestar, 2010.; Gospodina hvalite, za zbor i orkestar, 2010. Čuj, o Bože, riječi moje, za solista, zbor i orkestar, 2010.;

Vrati se, dušu mi izbavi, za zbor i orkestar, 2010.; Upravi korake moje, za solista, zbor i orkestar, 2010.; Božićne za polnoćku, za zbor i instrumentalni sastav, 2010.; Progledaj, za mješoviti zbor i orkestar, 2011.; Ozdravi me, Božji Sine, za mješoviti zbor i orkestar, 2011.; Daj mi svoje boli, za mješoviti zbor i orkestar, 2011.; Flos campi, za violinu, djevojački zbor i orkestar, 2012.; Agnus Dei, za jednoglasni muški zbor i orkestar, 2014. Molitva, za mješoviti zbor i orkestar, 2014.; Gospodnja me uzdignu desnica, za solista, zbor i orkestar, 2014.; Pjesma povratnika, za zbor i orkestar, 2014.; Vidješe oči moje, za zbor i orkestar, 2014.; Podignite vrata, nadvratnike svoje, za zbor i orkestar, 2014.; Pjesme štovanja i hvale, za soliste, zbor i orkestar, 2014.; Prepusti Gospodinu putove svoje, psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju, zbirka od 80 psalama za glas i orgulje, 2014. — Zborska: Kako je dobro, za mješoviti zbor, 1993.; Tria cantica, za mješoviti zbor, 1995.; Maranatha — dođi, Gospodine, kantata za zbor i vokalne soliste, 1997.; Sagriješismo, za zbor a cappella, 1997.; Adoro Te, za ženski vokalni kvartet, 1999.; O ad-mirabile commercium, za mješoviti zbor, 2000.; Duša mi čezne, za mješoviti zbor, 2001.; Christus vincit, motet za zbor, 2001.; Progledaj, za muški oktet, 2003.; Spomeni se, Bože, za zbor, 2004.; Znam da moj Izbavitelj živi, za solista i zbor, 2006.; Međimurske, za zbor a cappella, 2012.

— Scenska: Tri prijatelja s Noine lađe, božićni igrokaz–mjuzikl za djecu, 2005.; Čestit vam Božić, božićni igrokaz–mjuzikl za djecu, 2006.; ; Gabrijelova priča, božićni igrokaz–mjuzikl za djecu, 2007. — Diskografija: Pashalne slike, 2008.; Može se živjet’ od ljubavi, 2008.; Kyrie, 2009.; Psalmi, 2010.; Pjesme štovanja i hvale, 2014.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh