Bergamo, Petar

Pregledaj djela autora

skladatelj (Muć Donji, 27. veljače 1930. – Zagreb, 4. rujna 2022.)

Potomak starih splitskih, dubrovačkih i sjevernotalijanskih obitelji, vezan je za mediteranski duhovni prostor. Školovao se u Splitu (gimnazija i muzička škola — violončelo, klavir kod Estelle Ivić–Kuzmanić) i Beogradu (Muzička akademija, diploma i magisterij slobodne kompozicije — profesori Stanojlo Rajičić, kompozicija / asistent Vlastimir Peričić; Mihovil Logar, instrumentacija / asistent Aleksandar Obradović; Petar Bingulac, muzički oblici i analitička harmonija — te dirigiranje kod Živojina Zdravkovića). Nakon diplome neko je vrijeme službovao u Odjelu za propagandu Saveza kompozitora Jugoslavije i vršio dužnost tajnika Jugoslavenske sekcije Internacionalnog društva za suvremenu glazbu (SIMC). Profesionalnu pedagošku aktivnost započeo je kao asistent, pa docent za kompoziciju i instrumentaciju na istoj akademiji. Od 1972. djelovao je kao urednik, pa glavni urednik Glazbene redakcije izdavačke kuće Universal Edition u Beču, a od 1983. živi u Zagrebu kao slobodni umjetnik. Od 1996. do 2000. na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji predavao je kao redoviti honorarni profesor predmet Fenomenologija glazbenih struktura, a od 1998. do 2002. na splitskoj Umjetničkoj akademiji, u Odjelu za glazbenu umjetnost, vodio je kolegij Osnove kompozicije. Skladatelj je simfonijskih, komornih, solističkih, vokalno–instrumentalnih i glazbeno–scenskih djela te glazbe za film i djecu.

Nagrade: Hristićeva nagrada (Beograd, 1961.), Sedmojulska nagrada (Beograd, 1964.), Nagrada na Biennale des jeunes artistes (Pariz, 1965.), Nagrada Jugoslavenske RTV (1966.), Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (Zagreb, 1995.), Maruliana (Split, 1998.), Nagrada Vladimir Nazor (Zagreb, 1999.), Diskografska nagrada Porin (Zagreb, 2000.). Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1997.).

DJELA. Orkestralna i koncertantna: Navigare necesse est, uvertira–fantazija, 1960.; I. simfonija, 1961.; Musica concertante, studije za simfonijski orkestar, 1962./63.;

II. simfonija, 1963./64.; Koncert za saksofon i orkestar, 1991./93. (nedovršeno) — Komorna: Quartetto d´archi, 1958.; Pet instrumentalnih igara za komorni ansambl, 1959.; I colori argentei, za flautu, čembalo i komorni ansambl, 1965. (nedovršeno); Concerto abbreviato za klarinet solo, 1966.; Gloria (alla memoria di Vincenzo Bellini) za komorni gudački ansambl, 1966.–1984.; Espressioni notturne, klavirski trio, 1970.; Canzoni antiche, puhački trio, 1981.; Arco per archi, za gudače, 1958./ 1985.; Domande senza risposta, za saksofon i klavir, 1996. — klavirska: Groteska, 1955.; Sonata, 1957.; Variazioni sul tema interrotto, 1957. — Scenska: U zemlji lažiji, radio–opera, 1954.; Čovek koji je ukrao sunce, redakcija i orkestracija baleta V. Vučkovića, 1964. — Vokalno–instrumentalna i vokalna. Spiriti eccellenti, zbirka madrigala za ženski zbor i obligatne instrumente (Marina Čapalija), 1993.–1998.; zborovi: triptih Bezimeni /Bezimeni, Jezero na Zelengori, San u kamenu/ (Jure Kaštelan), 1954.; diptih Rastanak /Rastanak i Podgorski mornari/ (Jure Kaštelan), 1955.; Proljeće (Vlasta Gluščević), 1955. — Solo– pjesme: Slučaj, 1951.; 12 dječjih pjesama Crno i plavo, veliko i malo (G. Tartalja, S. Lukić, D. Radović), 1959. — glazba za filmove Dušana Makavejeva Nova domaća životinja, 1964. i Čovek nije tica, 1965.; Elektronička glazba za dramu Zopir slikara Peđe Milosavljevića, 1966. Scenska i filmska glazba; glazba za radio–drame i dr. — Redakcije: niz redakcija simfonijskih partitura domaćih autora u 1960–im godinama za SANU u Beogradu; niz redakcija djela skladatelja 20.stoljeća u 1970–im i 1980–im godinama za izdavačku kuću Universal Edition u Beču; glavni urednik notnih izdanja u okviru projekta Sabrana djela Blagoja Berse HGZ–a (2010.–2012.), redakcija Djela za klavir, 2010.; Djela za zbor, 2010., Dramatska predigra, 2011. i komorni opusi, 2012.; redakcija Himne suncu Borisa Papandopula. 2010./14. i Druge simfonije Ive Prišlina, 2013./15; redakcije vlastitih djela.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh