03.08.2018

Natječaj za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

HDS 600px

Skupština predstavnika Hrvatskog društva skladatelja je temeljem članka 24. i članka 37. Statuta dana 2. kolovoza 2018. godine raspisala sljedeći

N A T J E Č A J

za umjetničkog voditelja Muzičkog biennala Zagreb

  1. Natječaj se raspisuje za umjetničko vodstvo 31. muzičkog biennala Zagreb koji će se održati u proljeće 2021. godine i 32. muzičkog biennala Zagreb koji će se održati u proljeće 2023. godine.

2. Na Natječaj se mogu prijaviti redovni članovi HDS-a.

3. Uz prijavu, kandidati prilažu prijedlog programa za MBZ 2021. i MBZ 2023. Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće odrednice:

programski koncept razvoja festivala kroz navedeni period
osnovne ideje prema kojima se razvija program festivala
grubu skicu rasporeda zbivanja unutar trajanja festivala, kao i prijedlog trajanja
okvirni financijski plan Festivala utemeljenog na financijskim parametrima projekta, koje kandidati mogu dobiti u tajništvu HDS-a.

4. Za MBZ 2021. je poželjno predložiti i razrađeniji prijedlog programa, imajući pri tom u vidu da se radi o značajnoj obljetnici festivala (60 godina postojanja).

5. Prijavu može podnijeti i više kandidata zajedno, povezanih u tim s naznačenom podjelom zaduženja. Temeljem odluke Skupštine predstavnika s izabranim kandidatom/timom zaključit će se poseban ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze za vrijeme trajanja obavljanja povjerene funkcije umjetničkog vodstva MBZ-a.

6. Pisane prijave podnose se osobno ili poštom tajništvu HDS-a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Ante Pecotić, predsjednik HDS, v.r.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh