26.01.2021

Natječaj za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru – produljenje roka prijava

Povodom obilježavanja 200-te godišnjice rođenja Paje Kolarića Akademija za umjetnost i kulturu i Hrvatsko društvo skladatelja raspisuju

NATJEČAJ

za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru

CILJ NATJEČAJA:

Cilj ovoga Natječaja je prvenstveno doprinijeti stvaranju nove umjetničke glazbe koja je namijenjena tamburaškim orkestrima. Kompozicija treba biti skladana u čast Paji Kolariću te će ista biti praizvedena na Danima Paje Kolarića koji će biti upriličeni u tjednu od  22. do 29. svibnja 2021. godine u Osijeku.

NAGRADNI FOND:

Odabrana kompozicija bit će nagrađena s 3.750,00 kuna (slovima: tri tisuće sedamsto pedeset kuna) bruto.

Akademija za umjetnost i kulturu (u daljnjem tekstu AUK) i Hrvatsko društvo skladatelja (u daljnjem tekstu HDS) stječu pravo tiska i objavljivanja kompozicije na svojim mrežnim stranicama bez dodatne naknade autoru.

UVJETI NATJEČAJA:

 • kompozicija treba biti trajanja od 4,00 do 6,00 minuta,
 • kompozicija ne smije biti prethodno objavljena, nagrađivana ili javno izvedena,
 • kompozicija treba biti na visokoj umjetničkoj razini koja će u potpunosti prikazati zvukovne mogućnosti velikoga tamburaškog orkestra,
 • partitura treba sadržavati 10 dionica i to:

bisernicu 1 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

bisernicu 2 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

bisernicu 3 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

brač 1  (raspon tonova fis-a2),

brač 2  (raspon tonova fis-a2),

brač 3 (raspon tonova fis-a2),

E brač (raspon tonova cis-e2),

čelo (raspon tonova FIS-a1),

bugariju (raspon tonova e-e2),

berde (raspon tonova FIS1-g/zvuči oktavu dublje od zapisanoga),

 • partitura može sadržavati dionice za soliste na instrumentima ili pjevače,
 • skladatelj može prijaviti maksimalno jednu skladbu na ovaj natječaj.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ:

 • kompozicije trebaju sadržavati samo vlastiti naziv bez navedenoga imena autora,
 • kompozicije se šalju u PDF formatu,
 • uz kompoziciju treba poslati i informativni snimak u MP3/MIDI formatu i to iz softvera u kojem je kompozicija pisana,
 • kompozicije se šalju isključivo elektroničkom poštom na adresu pajokolaric2021@aukos.hr
 • pristup navedenoj adresi ima samo administrator, Marko Sesar mag.mus. koji se obvezuje pripremiti pristigle kompozicije u PDF i MP3/MIDI formatu prosudbenom povjerenstvu na način da zadrži anonimnost autora/pošiljatelja.

 

PROSUDBENO POVJERENSTVO:

 • Organizator natječaja imenovati će peteročlano prosudbeno povjerenstvo koje će biti sastavljeno  od eminentnih domaćih kompozitora i pedagoga te predsjednika prosudbenog povjerenstva,
 • U slučaju odustajanja pojedinog člana suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom,
 • Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive,
 • Prosudbeno povjerenstvo neće imati uvid u imena autora / pošiljatelja kompozicije.

 

 

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE:

 • u obzir će se uzimati kompozicije koje pristignu najkasnije do 15. veljače 2021. godine do 12 sati.

 

REZULTATI NATJEČAJA:

 • rezultati će Natječaja biti objavljeni najkasnije 15.veljače 2021. godine na mrežnim stranicama AUK-a i HDS-a,
 • nakon objave rezultata autor nagrađene kompozicije je dužan dostaviti partituru i dionice u PDF formatu i formatu softvera u kojem je kompozicija pisana najkasnije do 20.veljače 2021. godine.

 

DODATNE INFORMACIJE:

više informacija o Natječaju moguće je dobiti na adresi elektroničke pošte voditeljice projekta Dani Paje Kolarića dr.sc. Blanka Gigić Karl bgigickarl@aukos.hr ili na broj telefona  098 64 74 84, te administratora Marka Sesar 098 85 66 78.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh