Žganec, Vinko

Pregledaj djela autora

etnomuzikolog, melograf

(Vratišinci, Međimurje, 22. siječnja 1890. — Zagreb, 12. prosinca 1976.)

Pravni fakultet s doktoratom završio u Zagrebu; glazbu učio privatno. Niz godina u pravničkoj struci; 1945.–48. etnomuzikolog Etnografskog muzeja i 1948.–64. znanstveni savjetnik Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu (1948.– 1952. direktor). God. 1955.–63. predsjednik i od 1963. počasni predsjednik Društva folklorista Hrvatske. Bio je redoviti član JAZU.

RADOVI. Zbornici: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, 2 sv., 1924.–25.; Narodne popijevke Hrvatskog zagorja, 3 sv., 1950.–71.; Međimurje u svojim pjesmama, 1958.; Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice i okoline, 1962.; Pučke popijevke Hrvata iz okolice Velike Kaniže u Madžarskoj, 1974. — Studije i članci u časopisima i periodici (izbor): Takozvana »istarska« ljestvica, Sv. Cecilija, 1921.; Organizacija naše melografije, Nova Evropa, 1922.; Muzika našega sela,Sklad, 1934.; Moja iskustva kod zapisivanja pučkih melodija, ibid., 1940., 4; Ljestvice u hrvatskim popijevkama Međimurja, Sv. Cecilija, 1946.; Kako da leksikografiramo pučke popijevke, Muzičke novine, 1948., 5–6; Kuhačeva literarno–muzikološka ostavština, Muzička revija, 1950., 1; Institut za narodnu umjetnost, ibid., 1950., 4; Osnovni stilovi hrvatskih narodnih pjesama, Hrvatske narodne pjesme i plesovi, 1, 1951.; Istarski muzički folkor, Istra i Slovensko primorje, 1952.; Orijentalizmi u jugoslavenskom muzičkom folkloru, Tkalčićev zbornik, 1955.; Istraživanje muzičkog folklora u Pokuplju, Ljetopis JAZU, 60, 1955.; Folklore Elements in the Yugoslav Orthodox and Roman Catholic Liturgical Chant, Journal of the International Folk Music Council, 1956., 8; Die Elemente der jugoslawischen Folklore — Tonleitern im serbischen liturgischen Gesange, Studia memoriae Bélae Bartók sacra, Budimpešta 1956.; Proučavanje muzičkog folklora na otocima Lošinju, Su-sku i Cresu, Ljetopis JAZU, 61, 1956.; Proučavanje glagoljaškog pjevanja na otoku Krku, ibid., 62, 1957.; Muzički folklor (otoka Suska), Otok Susak, Rad JAZU, 49, 1957.; Pogled na historiju muzike kroz muzički folklor, Muzika i škola, 1957.; Ljestvice muzičkog folklora Hrvatskog zagorja, Zbornik zagrebačke Klasične gimnazije 1906.–1957., 1957.; The Tonal and Modal Structure of Yugoslav Folk Music, Journal of the International Folk Music Council, 1958., 10; Moj sistem koreografije narodnih plesova, Rad kongresa folklorista Jugoslavije na Bjelašnici 1955. i u Puli 1952., Zagreb 1958.; Muzički folklor naroda u panonskom bazenu, Rad kongresa folklorista Jugoslavije u Varaždinu 1957., 1959.; Istraživanje glagoljaškog pjevanja na otocima Krku, Rabu i Pagu, Ljetopis JAZU, 1959.; O muzičkom aspektu narodnih balada na hrvatskom etničkom području, Rad kongresa folklorista Jugoslavije u Zaječaru i Negotinu 1958., 1960.; Suradnja balkanskih folklorista na izučavanju folklora svojih zemalja, Zvuk, 1960., 31–32; Etnomuzikološka istraživanja našega folklora u Madžarskoj, Ljetopis JAZU, 65, 1961.; Zagorski narodni plesovi, Zagorski kolendar, 1962.; Folklor sela i grada, Narodno stvaralaštvo — folklor, 1962., l; Melodije bećarca, Zbornik za narodni život i običaje, 40, 1962.; Oko definicije folklora, Zvuk, 1962., 52; Kuhačev rad, život i značenje za našu muzičku kulturu, ibid., 1962., 54; Pjesme uz rad nekad i danas, Rad VIII. kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Titovu Užicu, 1962.; Folklorne škole, Muzika i škola, 1962.; Proučavanje muzičkog folklora u Poljicima, Ljetopis JAZU, 66, 1962.; Istraživanja muzičkog folklora na Korčuli, ibid., 67, 1963.; Nastavak istraživanja našeg muzičkog folklora u Madžarskoj, ibid., 68, 1963.; La gamme istrienne dans la musique populaire Yougoslave, Studia musicologica, IV, 1–2, Budimpešta 1963.; Muzički folklor naroda Jugoslavije, Folklor naroda Jugoslavije, Zagreb 1963. (na njemačkom 1965.); Metrika i ritmika u verzifikaciji narodnog deseterca,Narodna umjetnost, II, 1963.; Muzičke skale i ritmovi u gradišćanskim narodnim pjesmama, ibid., III, 1965.; Proučavanje pjevanja Gospina plača, Ljetopis JAZU, 70, 1965.; Über das Redigieren des Volksliedsammlungen, Volksmusik Südosteuropas, München 1966.; Pjevanje i muzička pratnja istarskih, krčkih i novljanskih pučkih pjesama, Narodno stvaralaštvofolkor, 1967., 21; Franjo Ks. Kuhač i madžarski muzički folklor, Zbornik slavonskih muzeja, I, 1969.; Slavonski muzički folklor kao izraz tradicionalne muzičke kulture Slavonije i Baranje, Zbornik radova

I. znanstvenog saborovanja Slavonije i Baranje, 1970.; Govor varijanata, Zbornik za narodni život i običaje, 45, 1971.; Muzički folklor Poljica u Dalmaciji,Zbornik radova o S. Mokranjcu, 1971.; Odnos glagoljaškog crkvenog i svjetovnog narodnog pjevanja u kvarnerskom području, Krčki zbornik, III, 1971.; Glagoljaško pjevanje kao dra

gocjeno kulturno–historijsko nasljedstvo Hrvata, Sv. Cecilija, 1972., 1. — Obradbe: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, 2 sv., 1916.–20.; Hrvatske pučke popijevke, 3 sv., 1941.; Pjesme jugoslavenskih Rusina, 1946.; Gradišćanske jačke, 1957. — Izdanja: Hrvatske narodne pjesme

kajkavske, 1950.; Hrvatske narodne pjesme i plesovi, 1951. (S Nadom Sremec).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh