Vincze, Davor Branimir

Pregledaj djela autora

skladatelj (Zagreb, 14. svibnja 1983.)

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007.). Od 2006. studirao je kompoziciju (s G. Kührom i C. Gadenstätterom) na Umjetničkom sveučilištu u Grazu i diplomirao 2010. Od 2010. do 2012. polazi majstorsku klasu iz kompozicije kod Marca Stroppe i J. C. Waltera na Građanskom veleučilištu za glazbu i izvođačke umjetnosti u Stuttgartu gdje se koncentrira na studij algoritamske i kompjuterski potpomognute kompozicije. 2012. stipendija francuske vlade za diplomske i poslijediplomske studije odvodi ga najprije u Međunarodni centar Nadia&Lili Boulanger, a potom i u IRCAM u Parizu na međunarodni tečaj za skladatelje specijalizirane za kompjutersku glazbu. Pohađao je i majstorske tečajeve Voix nouvelles u Royaumontu Briana Ferneyhougha, Marka Andréa i Hèctora Parre. Ubrzo postiže i neke međunarodne uspjehe: skladbu Inflection Point izvodi Ensemble Modern, a izabrana je između 979 prijavljenih i za izvedbu u sklopu MATA festivala 2015., renomirane manifestacije za suvremenu glazbu u New Yorku; bio je pozvan i da piše novu skladbu za ansambl Klangforum iz Graza i Impuls Festival u Grazu. 2014. je s kolegicama Ivanom Biliško i Sanjom Lasić pokrenuo u Novalji na otoku Pagu Novalis Music+Art Festival, posvećen suvremenoj glazbi koja djeluje spajajući više vrsta umjetnosti. Namijenjen je mladim umjetnicima s ciljem da stvaraju i izmjenjuju iskustva u mediteranskom okružju.

DJELA: Plagiat, koncert za ¼–tonsku harmoniku i ansambl; 4 minijature, za 3 glasa i čembalo; Inflection Point, za ansambl i elektroniku; Oltre il Conflitto, za flautu, fagot, violinu i violončelo; Bêtes de sexe, za tubu i elektroniku; Break up Make up Break up, za flautu, obou, klavir, violončelo i kontrabas; Blackout, za orkestar drvenih puhača; Atargatis II, za sopran i violinu; Finnish Pleasantry III, za klavirski trio.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh