Tuček, Alfred

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent

(Ptuj, Slovenija, 7. travnja 1904. — Dubrovnik, 2. kolovoza 1987.)

Violinu učio u Ptuju, Beogradu, Mariboru i Sarajevu, gdje je diplomirao na Stručnoj muzičkoj školi. Od 1922. vojni muzičar u Beogradu, Mariboru i Splitu, 1930.–33. kapelnik Hrvatske glazbe u Mostaru i 1937.–42. u Slavonskom Brodu. God. 1942.–45. vodio salonski orkestar na radiju u Banja Luci. Za okupacije u više navrata zatvaran i proganjan. Poslije I. svjetskog rata bio je član orkestra Sarajevske opere, a 1953. organizirao je simfonijski orkestar u Mostaru i ondje predavao na glazbenoj školi. Od 1966. umirovljenik u Dubrovniku; ondje je niz godina bio član Gradskog orkestra, a vodio je i limene glazbe u Dubrovniku, Grudi i Cavtatu.

Nagrade: Spomen plaketa grada Mostara (1970.).

DJELA. Orkestralna: Karišik partizanskih pjesama, 1945.; Bosanska koračnica, 1954.; Čar behara, uvertira, 1954.; Pjesma Mostaru, 1954.; Đido, uvertira za mali orkestar, 1954.; Serenada (romantična), 1955.; Na Neretvi, simf. pjesma, 1956.; Ulazak Bosanaca, koračnica, 1956.; Bol i borba, mala poema, 1957.; Jeka sa Triglava, koračnica, 1958.; Impresije iz Bosne i Hercegovine, 1960.; Put ka slobodi, simf. pjesma, 1958.; ciklus Slike iz Mostara (Panorama, Na starom mostu, Tepa zavičaj »Senzacija«), 1963.; Veče pod platanama, 1963.; Detalj sa stadiona, 1964.; Hercegovačka rapsodija, 1964.; 3 simfonijska plesa, 1978.–79.; Sanjarenje na Neretvi, 1979.; Mali narodni koncert, 1980. — Za duhački orkestar: Marcia funebre, 1937.; Za grad i selo, karišik, 1939.; Pozdrav Slavonskom Brodu, koračnica, 1940.; Bosanska koračnica, 1946.; S pjesmom u prirodu, koračnica, 1947.; Jeka sa Triglava, koračnica, 1950.; Čar behara, uvertira, 1951.; Ulazak Bosanaca, koračnica, 1953.; Fanfare za omladinski festival, 1958.; Himna za GOŠK, 1966. ; Boninovo, marcia funebre, 1967.; Za konavosku omladinu, 1970.; Dalmacija, koračnica, 1975.; Jer si prah i u prah ćeš se vratiti, posmrtna koračnica, 1976.; Za sve narode, koračnica; Za bratstvo i jedinstvo, koračnica, 1979.; Braćo nek smo ljudi svi, koračnica, 1980.; Dubrovkinja, koračnica, 1980: Dubrovačko kolendarenje, 1979.; Cavtatsko kolendarenje, 1981.; Cavtat, koračnica, 1981.; Za pravedniji svijet, koračnica, 1983. — Komorna: Serenada, za violinu i klavir, 1953.; Nadahnuće, za rog i klavir. — Vokalno– instrumentalna: 1. Psalam za zbor i orkestar, 1981.

— Scenska glazba.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh