Tarbuk Mladen

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent

(Sarajevo, BiH, 19. srpnja 1962.)

Na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu studirao je fiziku, a na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kompoziciju u razredu Stanka Horvata te dirigiranje u razredu Igora Gjadrova. Studij dirigiranja nastavio je na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Grazu kod Milana Horvata. Na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Beču usavršavao se u kompoziciji kod Friedricha Cerhe i u dirigiranju kod Uroša Lajovica.

Bio je korepetitor Slovenskoga narodnog gledališča u Mariboru (1987.–1989.), potom korepetitor i asistent dirigenta u Baletu i Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu (1989.– 1991.) Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu djeluje od 1990. kao predavač teorijskih predmeta, od 1998. je docent, od 2005. izvanredni, a od 2010. redovni profesor; predaje dirigiranje, kompoziciju, orkestar i muzičku teoriju.

Glazbeni život Hrvatske je obilježio velikim opernim produkcijama Muzičke akademije, višegodišnjom suradnjom sa Simfonijskim orkestrom HRT, s kojim je snimio tisuće minuta pretežno hrvatske glazbe te osnivanjem Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske. Kao intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu uspio je intenzivirati program i ojačati međunarodnu suradnju, ne zanemarujući pritom postavljanje domaćeg repertoara.

2013.–14. vodio je glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara, a od 2014. je intendant festivala.

Kao dirigent postigao je međunarodni ugled djelujući pet godina, 2004.–2009., kao stalni gost dirigent Njemačke opere na Rajni u Düsseldorfu te gostujući u raznim svjetskim opernim kućama i koncertnim dvoranama, surađujući pritom s brojnim uglednim simfonijskim orkestrima i opernim kućama (Kanada, Meksiko, Njemačka, Austrija, Italija, Češka, Mađarska…).

Vrhunce njegove karijere predstavljaju otvorenje Festivala Bartok 2014. sa Simfonijskim orkestrom MAV iz Budimpešte te koncert s orkestrom Concert–Verein održan 2008. u bečkom Musikvereinu.

Njegove su skladbe zaživjele na značajnim festivalima suvremene glazbe (Europamusicale München, Musicora i Le Temps de Soufle Paris, Trieste Prima, Svjetski dani glazbe Manchester 1997, World Saxophone Congress Glasgow, Musikprotokoll, Hörrohr i Erasmus u Grazu, Moskovska jesen, Muzički biennale Zagreb). Djela mu se pojavljuju na brojnim nosačima zvuka (HoneyRock, Orfej i Cantus).

Za Hrvatsku je vrlo važan i njegov muzikološki i istraživački rad na značajnim djelima hrvatske simfonijske i operne baštine koje redigira, uređuje, priprema za objavu i prema potrebi rekonstruira. Tako je istražio i uredio prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, Bersin diptih Sablasti sa Sunčanim poljima, vratio izvorno ruho Nikoli Šubiću Zrinjskom, rekonstruirao II čin Sunčanice, redigirao Simfoniju Dore Pejačević te brojne druge partiture.

Nagrade: nagrada za najbolju izvedbu Janačekove Sinfoniette na Natjecanju dirigenata Smetana–Dvořák–Janaček u Olomoucu (1992.); počasna diploma na Natjecanju mladih dirigenata Carlo Zecchi u Rimu (1989.); Nagrada Dr. Ernst Vogel (Stockerau, 1993.); Nagrada Fonda Stjepan Šulek (Zagreb, 1994.); Diskografska nagrada Porin (1998., 2001.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski x4 (2002., 2010., 2013., 2015.); Nagrada Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2009).

DJELA. Orkestralna: Simfonijski orkestar: Stara hrvatska glazba, 1991.; The Streetcar Named Desire, suita iz istoimenog baleta, 2008. — simfonijski puhački orkestar: Osorska koračnica, 1994.; Hrvatska suita, 1996. preradba istoimenog djela pisanog 1993. za harmonikaški orkestar; Re, 2005.; — komorni orkestar: A Trip around Austria, 1994.; Banat a Bartok utan (Tužaljka za Bartokom), 1996.; Twist, 2015. — gudački orkestar: Passacaglia in D (1988), za veliki sastav, 1988.; Sebastian u snu, za 4 violine, 3 viole, 2 violončela i 1 kontrabas, 1999.; Preludij, arija i fuga, 2005.; Bruno furioso, za 4 violine, 3 viole, 2 violončela i kontrabas, 2008. — harmonikaški orkestar: Hrvatska suita, za harmonikaški orkestar, 1993. — tamburaški orkestar: Klizačka polka, 2008. — Koncertantna: Pastorala fosca za obou, čembalo i gudače, przv. 1990.; Zildjian Concerto za udaraljke i orkestar, 1995.; Concertino za alt saksofon i orkestar, 1997.; Concerto grosso, za trubu, rog, trombon i gudače, 1997.; Concerto grosso, za trubu, rog, trombon i gudače, 1997.; Koncert za kvartet saksofona, udaraljke i gudače, 2000.; Goslice su potrte, za violinu i violu solo uz gudački orkestar, 2000.; Koncert za flautu i orkestar, 2002.; The Streetcar Named Desire, koncert za kvartet saksofona i puhački orkestar, 2009. — Komorna — mješoviti sastavi: Makedonski fragmenti, za klarinet, gitaru i tapan, 1983.; La sonnambula, za klavirski trio, 1990.; Fisarmonica blues, za kvintet harmonika, 1991.; Die Todeskreise, za violu, tubu, udaraljke i harmoniku, 1995.; Sechzig Jahren feiert Vince Conka za fagot i klavir, 1996.; Preludio, adagio e finale za fućkača (ili piccolo) i klavir, 1996.; Knjiga sa se-dam pečata, za orgulje i udaraljke, 1996.–99. (nedovršeno); Tango de habanera, za harmoniku i udaraljke, 1995.; L’irreparable, za komorni sastav, 2003.; Sjećanja na Issu, 2004.; dalmatina, za flautu (mijenja i u picc.) i vibrafon, 2009.–10.; Lelek sebra, za 2 violine i klavir, 2010.; Sonata za tubu i klavir, 2011.–12.; 4 Estancias, za harmoniku, flautu, klarinet i gudački kvintet, 2012.; Ad confusionem versus, za piccolo, klarinet, trombon, klavir, udaraljke, violu i kontrabas, 2013.; Plač Jeruzalema, za klavir, marimbu i gudački kvartet, 1994.–2014.; AN6A, za flautu, violinu i violu, 2014.; –oso, za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 2014. — gudački sastavi: Četiri strofe, za gudački kvartet, 1988.; A tre, za gudački trio, 1989. — puhački sastavi: Monochromia, za kvartet flauti (1. muta in picc,

4. muta in fl. alto), 1989.; Transfiguracije, za duhački kvintet, 1989.; Osorska suita, za duhački kvartet (kvintet bez flaute), 1989.; Fo(u)r blue, za kvartet saksofona, 1991.; Neozbiljne varijacije, za kvartet saksofona, 1992.; Trio, za klarinet pikolo u D, klarinet u B i basklarinet, 1997.; Petrove fanfare, za 12 truba, 1999.; Prvih Željkovih 50, za puhački oktet, 2000.; renata.kruno, za alt flautu i tubu, 2003.; Eschendorf. Ein kroatisches Märchen, za kvartet tuba, 2008.; Le temps des cerises, za puhački trio, 2010. — Za solo instrument: De oriente oblito, za klarinet, 1984.; Rapsodico, za violu solo, 1987.; Danza di corde, za violinu solo, 1990.; Martyre d‘un jongleur, za jednog multiinstrumentalista, 1990.; Fruits of passion, za afričku marimbu, 1993.; 4 etide za violinu, 2002.; Toccatina istriana, za mehaničke orgulje, 2006.; Suita za violončelo, 2011.? — klavirska: Varijacije na međimursku temu,1988.; Rebel‘s Blues, 2000.; Za Vladu, 2001.; Kate’s Kiss, 2007.; Eva, 2008.; 12 invencija, 2012. — Vokalna i vokalno–instrumentalna: Madrigal, za sopran, flautu i klavir (T. Tasso), 1983.; Medida del tiempo por relojes differentes (Mjerenje vremena različitim satovima), pet pjesama za sopran, marimbu i gudače (Luis de Gongora), 1990.; An die Gleichgestalteten, pjesma Bertolda Brechta za mezzosopran, violinu, violončelo, altsaksofon, trombon, bendžo, orgulje i udaraljke, 1994.; Palim svijeću za kontratenor, mješoviti zbor i orkestar (I. Tolj), 1995.;F. Mileni, za sopran i duo kontrabasa, 1997.; Sanjači, ciklus pjesama, za sopran, flautu, obou, alt–saksofon, gitaru, čelestu i harfu (N. Šop), 2000. (prva verzija 1994.); Sarina molitva, za sopran, obou i harfu, 2006.; Über glitzernden Kies, za dramski sopran, violončelo i klavir (Else Lasker Schűler), 2007.; Mostar, ciklus pjesama za sopran i klavir (V. Hlavaček), 2013. — zborska: mješoviti zbor: Plavo nebo, (F.Galović), 1985.; Adeste, hendecasyllabi, (Katul), 1988.; Discusiones amorosas, tri pjesme na narodne baskijske napjeve, 1993. — muški zbor: Dušo moja, (Smiljan Radić), 2003.; Timunjer (S. Radić), 2009. dječji zbor: Salve regina, za dječji zbor uz orgulje, 2011.Scenska — balet: Streetcar Named Desire (libreto Sanja Ivić prema T. Williamsu), 2005.; Soap opera (skupina autora) 1. scena, 2014. — scenska glazba: glazba za Dorstov igrokaz Wie der Dildapp zu den Riesen ging, 1994.; Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara,1998.; glazba za Kayserovu dramu Od jutra do večeri, 1999.; glazba za lutkarski igrokaz Nina Škrabe Robin Hood, 2012. — filmska glazba: Potera za Sreć(k)om (red. M. Milinković), 2005.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh