Stojanović, Josip

Pregledaj djela autora

skladatelj

(Sisak, 7. veljače 1909. — Mestre, Italija, 1. listopada 1972.)

Glazbu učio privatno. God. 1945.–60. glazbeni suradnik i urednik Radio–Zagreba. Od 1960. bio je direktor Koncertne direkcije Zagreb. Jedan je od utemeljitelja Jugoslavenske muzičke tribine u Opatiji.

DJELA. Orkestralna: Rondo ritmico, 1952.; Uvertira, 1957.; Dva stiha seljačkog baroka, simf. diptih, 1972. — Laka orkestralna: Proljeće u Zagrebu; Vedri jadranski dani i dr. — Komorna: 4 gudačka kvarteta: I. Zimski, 1967. ; II. Proljetni, 1968.; III. Ljetni, 1969.; IV. Jesenski, 1970. Magnificent Mile za obou i klavir, 1969.; Posjet kazalištu lutaka za obou i gudački kvartet, 1971.; Con malinconia con gusto za violončelo i klavir, 1972. — Scenska: Romansa, opera, 1972. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: zborovi; solo–pjesme (pjesme na stihove Nikole Pavića), 1954. Oko 300 obradbi narodnih napjeva: skladbe za tambure i dr.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh