Stahuljak, Dubravko

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent (Zagreb, 21. veljače 1920. — Karlovac, 15. travnja 1988.)

Studij kompozicije završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. God. 1948.–50. korepetitor i dirigent Zagrebačke opere, 1950.–59. u Osijeku najprije operni dirigent i od 1952. profesor Muzičke škole Franjo Kuhač. Od 1959. bio je u Karlovcu profesor na muzičkoj školi, zborovođa Muškog amaterskog zbora Drakulić i dirigent Gradskog orkestra. Bavio se i glazbenom kritikom.

DJELA. Orkestralna: Simfonijska poema, 1952.; Improvisata, 1962.; Orkestralne skice, 1964. — Komorna: Četiri gudačka kvarteta: I. Impresije; II. u D–duru; III. u Es– duru; IV. In modo classico, 1953.; Trio–sonata za violinu, klarinet i klavir, 1961. Za violinu i klavir: Allegro moderato, 1956.; Veselje i tuga, 1957.; Mala suita, 1958. Za violončelo i klavir: Romanca, 1952. Virtuozni allegro, 1958. — klavirska: Sonata u c–molu; Dječja maštanja; Improvisata, 1960.; Tema s varijacijama, 1962.; Kineski ples. — Scenska: dječja opera Nezgode pčelice Lilice, 1955.; opera Jasna, 1956.

— Vokalno–instrumentalna i vokalna: Kantate: Mrav, 1950. Traktor, 1957. Zborovi: Pesniku prostreljenoga srca, 1962.; Tuga i radost šume, I–II, 1963.–65.; Ni med cvetjem ni pravice, 1964.; Fantazija, 1971. — Solo–pjesme: Tri pjesme, 1942.; Pet pjesama, 1945.; Koncertna lirika, 1949.; Kajkavske popevke v 10 kipcov, 1952.; Venecija, 1954.; Gogo, 1957.; Majka, 1959. i dr. Popularne i masovne pjesme.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh