Šojat, Fran

Pregledaj djela autora

skladatelj (Senj, 24. kolovoza 1954.)

Studij kompozicije završio 1978. na Akademiji za glazbu u Ljubljani u razredu prof. Uroša Kreka. Od 1973. do 1981. nastavnik je u Osnovnoj muzičkoj školi u Senju (1979.–1981. direktor). Od 1982. član HZSU i djeluje kao samostalni umjetnik u Senju. Djela mu se izvode ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu (Mađarska, Slovenija, Austrija, Švicarska, Francuska, USA i dr.). Muzičke osvrte objavljivao u senjskom povremeniku za književnost i kulturu Usponi. Surađuje s brojnim hrvatskim uglednim interpretima.
Nagrade: Nagrada Grada Senja (2002.).

DJELA. Skladbe: Op. 1: Mala tema s varijacijama, zbirka za klavir; Op. 2, br 1 — 3: Passacaglia, za orgulje (obr. za klavir); Prefugij, za klavir (obr. za kvintet drvenih puhača); Uskočice, za klavir (obr. za kvintet limenih puhača). — Op. 3: Valcer, za klavir (obr. za klavirski trio).

— Op. 4, br. 1 — 3: Cvjetni put, za klavir (obr. za klavir četveroručno); 4 studije, za klasičnu gitaru; Cvjetna staza, za tamburaški orkestar. — Op. 5, br. 1 — 2 Uskok, za klavirski trio; Senia, za violinu i klavir (obr. za violončelo i klavir te za klavirski trio). — Op. 6, br. 1 — 3: Posjet drevnoj tvrđavi, za klavir (Nehaj, zbirka); 1. gudački kvartet; Tatekova simfonija, za gudački orkestar; Senjčice, za klavir (zbirka); Larghetto, za gudački kvartet. — Op. 7 br. 1 — 5: Radniku (S. S. Kranjčević), za ženski zbor i klavir; Con amore, za alt i klavir; Dugin put (V. Lončarić), za alt i klavir, 1978.; Jutarnje vijesti (M. Kovačević), za mezzosopran i klavir; Jutarnje vijesti, za dječji zbor uz klavir. — Op. 8 br. 1, 2, 3, 3a, 4: Papagajske varijacije (»vještina oponašanja« na temu majke Emice), za klavir; Quasi una sonata (na temu sestre Branke), za klavir; Barokne meditacije (na temu sestre Štefice), za klavir; 2 sedamosminska plesa, za simfonijski orkestar; 1. sonata za klavir (classical«, na temu sestre Ivone). — Op. 9, br. 1 —

4: Andante, za klavir (obr. za violinu i gitaru, za klarinet i gitaru, za obou i gitaru te orgulje); Suita br. 1, za komorni orkestar (trskp. za tamburaški orkestar); 2 plesne varijacije (na temu sestre Štefice), za klavir; Intimo, za klavir (obr. za trubu i klavir, za klarinet i gudački kvartet, za violinu i klavir). — Op. 10, br. 1 — 4: Lažni menuet, za dječji gudački orkestar (obr. za fagot i klavir); Balada, za flautu i gitaru; Larhetto, za gudački kvartet; Menuet (3. stavak 1. klavirske sonate), za gitaru I klavir; Koncert br. 1, za klavir i orkestar (u radu); Polyphonique, za klavir (instr. za simfonijski orkestar). — Op. 11, 1 — 4: Con amore (verzije za klavir, alt i klavir, klavir četveroručno te harfu); Suita br. 1 (trskp.), za simfonijski orkestar; Von amore, za gudački orkestar; Suita br. 2, za simfonijski orkestar. — Op. 12, 1

— 3: Arioso, A i B verzija, za klavir (trskp. za violinu i gitaru, violinu i klavir te violončelo i gitaru; Ples male Azijke (nova verzija), za klavir četveroručno; Arioso (trskp.), za alt i klavir; Ples malog Francuza, za klavir četveroručno; 3 mala plesa, za gudački kvartet; Menuet (iz 1. klavirske sonate), za gudački kvartet; Space & Time, za violinu i klavir. — Op. 13, br. 1 — 5: Hrvatska glagoljaška misa, za vokalne soliste, mješoviti zbor, gudački orkestar i orgulje; Vrapčić tekst autorov), za dječji glas i klavir; Andantino, za školski orkestar: Religiozne meditacije I I II, za orgulje.

— Op. 14, 1 — 6: Gospodi pomiluj, oratorij za mezzosopran, dramski tenor, mješ. zbor, crkvene orgulje i gudački orkestar; Uskočke impresije, za klavir; Uskočke elegije, za klavir; Hrvatska glagoljaška misa (prilagodba), za mezzosopran, dramski tenor, tamburaški orkestar i orgulje; Na obali uskočkoga grada (S. St. Kranjčević) za mezzosopran i klavir (obradbe za žensku klapu I gudački kvartet. — Op. 15, br. 1 — 5: Gromko kliče (A. Barbić), za mješoviti zbor; Tko to Croatio (M. Krmpotić), za glas i klavir; Ruke (V. Jurčenko), za glas i klavir; Dvije duhovne pjesme (M.Kuhačević), za ženski zbor uz klavir, Ninoslava (M. Krmpotić), za žensku klapu.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh