Šlik, Miroslav

Pregledaj djela autora

violinist, skladatelj (Zagreb, 25. ožujka 1898. — Prag, 9. prosinca 1986.)

Na Konzervatoriju HGZ–a u Zagrebu učio violinu (V. Huml) i kompoziciju (F. Lhotka, F. Dugan); usavršavao se u Pragu (O. Ševčik, K. Haba) i Londonu (K. Flesch, J. Holbrooke). Koncertni majstor Zagrebačke opere, 1920.–21. nastavnik na College of Music u Southamptonu, a zatim, nakon koncertne aktivnosti, 1941.–48. profesor violine u Zagrebu i 1948.–60. koncertni majstor Praške opere.

DJELA. Orkestralna: Međimurska suita, 1938.; 2 kola 1938., 1956.; Groteskni ples; Četiri slike za mali orkestar. Za duhački orkestar: Polka i galop, 1953.; Vi-vat Spartakiada, 1954.; Estradni valcer, 1959. — Komorna: 5 gudačkih kvarteta, 1931.–50; Introdukcija i tema s varijacijama za gudački kvartet, 1939.; Dvije albanske slike za gudački kvartet, 1960.; Mala suita za 3 violine, violončelo i klavir, 1959.; Pastorella za klavirski sekstet, 1939.; Sonata za violinu solo, 1962.; Sonata za rog i klavir, 1951.; Suita za klarinet i klavir, 1957. Za violinu i klavir: Pastorale, 1932.; Primorski ples, 1934.; Četiri skladbe, 1934.; Sedam narodnih melodija; Slovački napjevi, 1955. i dr. Balada za violinu i harfu (klavir), 1955.; Elegija i capriccio za violončelo i klavir, 1939.; Slovačka fantazija za 2 violine i klavir, 1953.; Sedam narodnih melodija za 2 violine, 1935.; Divertimento za 2 violine, 1936.; Improvizacija i fughetta za violinu solo. — klavirska: Caprice Nêgre, rapsodija, 1933.; Suita, 1938.; l2 skladbi na narodne motive, 1940.; Varijacije na vlastitu temu, 1955.; Bajka, 1956. i dr. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: kantata Ptičja svadba, 1940. Ciklusi zborova: Narodni život u popijevci, 1936. Ciklus O Vltavi za mezzosopran i gudački kvartet; solo–pjesme (Tri slavonske pjesme, Tri pjesme na tekst Renate Pandule; Budi uvijek sa mnom). Obradbe narodnih napjeva.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh