Šipuš, Berislav

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent (Zagreb, 14. svibnja 1958.)

Usporedo sa studijem povijesti umjetnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirao je i diplomirao kompoziciju (1987.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Stanka Horvata. U kompoziciji se usavršavao kod Gilberta Bosca u Udinama (1986.) te François–Bernarda Machea i Iannisa Xenakisa u Parizu (1987.).

Dirigiranje je usavršavao kod Vladimira Kranjčevića, Željka Brkanovića, Krešimira Šipuša i Milana Horvata

Od 1979.–1982. stalni je pijanist–korepetitor Baleta HNK u Zagrebu, od 1987.–1989. nastavnik teorije glazbe na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, od 1988.–1989. je pijanist–korepetitor u Bermuda Civic Ballet, a 1989. producent u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. 1989. započinje suradnju s Teatro alla Scala u Milanu, gdje je pijanist–korepetitor u Baletu (1989.– 1999.), dirigent orkestra u produkcijama Baleta (1997.–1999.), pijanist–korepetitor i asistent dirigentima u Operi (1999.–2001.). Istodobno je aktivan i u Zagrebu, osobito na Muzičkoj akademiji, gdje je predavač teorijskih predmeta (1988.–1989.), od 2008. docent, od 2005. izvanredni, a od 2009. redovni profesor na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju. Također je producent Muzičkog biennala Zagreb (1987. i 1989.) i umjetnički direktor (od 1997. do 2011.).

Od 2001. do 2005. bio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije i umjetnički voditelj ansambla Cantus. Od 2012. godine počasni je umjetnički voditelj tog ansambla. Od godine 2007. voditelj je i prvi dirigent Hrvatskog komornog orkestra. Bio je umjetnički direktor Osorskih glazbenih večeri (od 2009. do 2011.) te predsjednik–volonter Hrvatske glazbene mladeži. Od prosinca 2011. zamjenik je ministrice kulture Republike Hrvatske, od travnja 2015. ministar.

Član je Hrvatskog društva skladatelja, a od svibnja 2012. i član suradnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU.

Nagrade: Rektorova nagrada Sveučilšta u Zagrebu (1985.); Prva nagrada na 15. Međunarodnom natjecanju Muzičke omladine (Beograd, 1985.); Nagrada Sedam sekretara SKOJ–a (1985.); Nagrada Muzičkog biennala Zagreb (1987.); Nagrada Hrvatskoga glazbenog zavoda (1988.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (1995.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2002.); Odličje Reda Viteza umjetnosti i književnosti Ministarstva kulture Republike Francuske (2004.); Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2009.); Nagrada Vladimir Nazor za balet Proces (2009.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2009.); Nagrada HAZU (2011.); Odličje Predsjednika Republike Italije, Red Zvijezde Italije i naslov Commendatore (2014.)

DJELA. Orkestralna: simfonijski orkestar: Spatial, 1986.; L’Ascensione di San Giuliano alle stelle, 1997.;.. .e sarai sola sul lago…, 2002.; — gudački orkestar: Ciaconna, 1984.; Mobil, 1984.; In the morning You always come back, adagio, 1997.; Drugi zagrebački koncert — Ein neues Agramer KoncePt, 2010. — tamburaški orkestar: Balada za usamljene, 2010. –Koncertantna: Crveni makovi, varijacije za glasovir, gudački kvartet i simfonijski orkestar, 1985.; Play, za glasovir i gudače, 1987.; Rahbodea, il primo canto dal »Libro delle Lacrime«, za glasovir i orkestar, 1995.; Tu… mar de mi alma, za glasovir i gudače, 2003.; Goan Concerto, za timpanista i gudače, 2008.; Ama, koncert za 4 gitare i gudače, 2009.; Ad Te…, concertino za violončelo i gudače, 2010.; In the proximity of the Planet Coral, koncert za udaraljke i orkestar, 2011.; Un viaggio verso le luci di Amaarath, La stella del ritorno…, koncert za dva klavira, udaraljke i komorni sastav, 2011. — Komorna: Dijalozi za violu i violončelo, 1983.; Pas de trois, za puhački trio, 1985.; Gonars trio, za klavirski trio, 1991.; Dick Tracy and the Mistery of Pretty Piet, za basklarinet, tam–tam i zvončiće, 1991.; Dick Tracy and very short and very strange Story of Glaxo blue, za klavir četveroručno, 1997.; Und ich flöge, za dva kontrabasa, 1999.; Uspavanka za Sanróa, pticu ljubavi, za dvije gitare, 1999.; Sami, za violončelo i glasovir, 1999.; Iz knjige zaboravljenih riječi za gudački kvartet, 2001.; Dies Irae za brass kvintet, 2002.; Im Garten deiner Liebe, za kvartet saksofona, 2002.; Tan Hetti za 10 instrumenata, 2002.; Tin Hatti za komorni ansambl, 2003.;

Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie, za komorni ansambl i solista, 2003.; Fantazija za violinu i glasovir, 2004.; And then… turn to the mountain, za flautu i gitaru, 2005.; Anarkokor, za veliku grupu udaraljlki, 2008. — Za solo instrument: Muzika za klarinet, 1985.; Arc za violu, 1986.; Manie za piccolo klarinet, 1987.; Le sense, za altsaksofon, 1989.; Dick Tracy and the Story of the Sad Young Man, za flautu, 2005.; — klavirska: Pet stavaka, 1982.; Varijacije, 1982.; Un pezzo giocoso, 1986.(druga verzija 1989.); Dvije etide, 2002.; Les nuits, preludiji, 1989.–1997.; Ricercare, 2000.; Napušteni uzdah, 2001. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: San, za mezzosopran i instrumentalni ansambl (B. Miljković, V. Popa), 1985.; Deseo, za mješoviti zbor, orgulje i orkestar, 1987.; Neka teče vrijeme… glazbeno prikazanje–oratorij za recitatore, bas, mješoviti zbor i instrumentalni ansambl (I. G. Kovačić), 1988.; UUKU… Canti di passione dai colli Euganei, za sopran, zbor i orkestar, 1988.–1991.; Na usnama…, život i ti, tri ljubavne molitve za sopran i puhački orkestar

(C. Pavese), 1998.; Plač osorski, za soliste, zbor i komorni orkestar, 2009. — zborska: Jezero na Zelengori, za ženski zbor, 1982.; Adieu, za mješoviti zbor, 1985.; Souvenir, za mješoviti zbor, 1993.; De Mortem, De Vitam, 2002.. — Scenska: Amori somersi, balet, 1993. Proces, balet, 2009.— Filmska glazba: Varijacije na temu »Crveni makovi«, 1985.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh