Sachs, Milan

Pregledaj djela autora

dirigent, skladatelj

(Lišov kraj Budejovica, Češka, 28. studenoga 1884. — Zagreb, 4. kolovoza 1968.)

Studij violine završio na Konzervatoriju u Pragu. God. 1907.–10. koncertni majstor kazališnog orkestra u Beogradu i zatim kratko vrijeme nastavnik violine na Muzičkoj školi u Novom Sadu. Od 1911. u Zagrebu dirigent Opere (1919.– 21., 1926., 1945.–55. direktor). God. 1932.–38. bio je direktor Opere u Brnu, a za okupacjje nije radio. Bio je redoviti član JAZU.

Nagrade: Savezna nagrada Vlade FNRJ (1947., 1948.); Nagrada grada Zagreba (1953.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1962.).

DJELA: Orkestralna: Pjesma o sreći, simfonijska pjesma — Komorna: Gudački trio u G–duru; Gudački kvartet — Scenska: Furijanti, komična opera, 1945.

— Vokalno–instrumentalna i vokalna: Od sevdaha do uzdaha, ciklus za sopran i klavirski kvintet. — Solo–pjesme: Molitva; Zlatna čaša; Čaša vina; Stara majko; Cigansko kolo; Djevojčica ruže brala; Ranjena djevojka. Masovne i borbene pjesme. Obradbe narodnih napjeva.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh