Pomykalo, Ferdo

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent

(Banja Luka, BiH, 23. studenoga 1915. — Zagreb, 16. rujna 1973.)

Kompoziciju i dirigiranje učio privatno u Zagrebu. Ondje prije rata orkestralni glazbenik. Nakon II. svjetskog rata direktor Radio–Zagreba i direktor Državnog simfonijskog orkestra (Zagrebačka filharmonija). God 1949.–51. dirigent orkestra Radio–Zagreba, a od 1951. s kraćim prekidima šef glazbenog programa i dirigent Zagrebačkoga kazališta Komedija.
DJELA. Orkestralna: Koračnica narodnih heroja, 1944.; 10 jugoslavenskih plesova, 1946.–66. — Laka orkestralna: Pjesme i plesovi s Hvara, 1950.; Mala suita za djecu, 1950.; Dalmatinska rapsodija, 1962.; Freske iz Dalmacije, 1962.; Tri freske za gudače, 1965.; 4 plesne skice, 1958.; Međimurska, 1961.; Bezbrižno, 1962.; Balkan–express, 1965. — Vokalna: kantata Omladinska pruga, 1948.; masovna pjesma Naša pobjeda i dr. — Filmska i scenska glazba. — Brojni aranžmani za različite vokalne i instrumentalne sastave.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh