Nardelli, Mario

Pregledaj djela autora

skladatelj, gitarist, aranžer (Dubrovnik, 20. svibnja 1927. — Zagreb, 13. srpnja 1993.)

Glazbeno obrazovanje stekao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Član Narodnog kazališta u Dubrovniku; od 1949. u Zagrebu, gdje je do 1982. glazbeni urednik, producent, aranžer, član orkestra i dirigent na radiju. Bio je godinama gitarist i umjetnički voditelj ansambla Dalmacija. Njegove skladbe na vlastite tekstove osvojile su brojne nagrade na festivalima zabavne glazbe, a djela su mu publicirana i u inozemstvu.

DJELA. Orkestralna: Pro1jetni ples, 1955.; Svečanost, 1956.; Ples sunca i kamena, 1957.; Ples 1jubavi i prkosa, 1957.; Praznik proljeća, 1957.; Igra, 1958.; Tamo na jugu, 1958. — Koncertantna: Sunčane jeke, fantazija za gitaru i orkestar, 1959.; Tri stavka za gitaru i orkestar, 1969.; Sunce nad Dalmacijom, intermezzo za trublju, zbor i orkestar, 1969.; Koncert za gitaru i orkestar, 1973. Laka orkestralna: Nerita, 1956.; Obojeni akordi, 1957.; Jug, 1957.; Raspjevana jedra, 1958.; uvertira Meštar Ivo, 1958.

— Komorna: Kontrasti za gudače, 1952.; Perbis, intermezzo za 2 gitare, 1979.; A1legro giocoso za flautu i gitaru, 1983.; Stari dalmatinski plesovi za 2 gitare, 1983. — za bariton i gitaru: Poziv dragom Isusu, 1984.; Tri šansone: Sreća, Tri ptice, Oči u snu otvorene, 1987.; Kosara, 1989; Gorčin, 1989; Modra rijeka, 1989.; Pjesnikovo proljeće, 1990.; Božanski cirkus, 1990.; Lepa Kata, 1990.; Molitva, 1990.; Pozdravljenje, 1990.; Hosana, 1990.; Noć, 1990.; Pjesma Mariji, 1990. — za gitaru: Tri stavka, 1972.; Serenada, 1973.; Dubrovački nocturno, 1973.–88.; Šest preludija, 1973.; Ponoćni preludij, 1975.–76.; Tri folklorne impresije, 1976.; Ples, 1976.; Presto, Omaggio.Viva.ldi, 1976.; Etude No. X, 1976.; Etude Majska, 1976.; Sincopato, ritmička suita, 1978.; Agave, ritmički interludij, 1978.; Improvizacija u zelenom, 1978.; Etude bez broja, In modo antico (Božićna), Melodija, Elegija, Dvanaest studija za gitaru, 1978.–83.; Studija za gitaru, 1979.; Varijacije na međimursku temu, 1983.; Proljetna suita, 1983.; Omaggio a Boris, 1983.; Pet minijatura, 1983.; Tre capricci ritmici, 1983.–85.; Triptih, 1984.; Tarabuka, interludij, 1986.; Ten coloured miniatures, 1986.; La fiesta de la guitarra, suita, 1986.; Tri skice, 1986.; Sjećanje na Baxy–a, 1987.; World of colours=World of peace, 1987.; Dva stara dubrovačka plesa, 1987.; Passacaglia, 1987.; In modo barocco, 1988.; Ples prkosa, 1988.; Cancion y danza, 1988.; Praeludium, 1988.; In modo classico, 1988.; Viška zvona, impresija, 1988.; Suita in Re, 1988. Uspavanka Niki, 1988.; Pet starih dalmatinskih plesova, 1989.; Dubrovački stari tramvaj, tango, 1989.; Tri proljetna preludija, 1991.; Preludij za Saru, 1991.; Dvanaest lakih etuda (nedovršeno), 1993. Aranžmani za gitaru: Five songs for voice & guitar by G. Gershwin, 1988.; Lambada, 1989.; Guatanamera, 1990.

Scenska: kratka opera Sv. Tarzicija, 1982. Musicali: O grade vječne mladosti, 1956.; Mali suci, 1973.; Sunčana zraka, 1977.; Dječji vrtić za odrasle, 1980.; Čarobna prehlada, 1983.; Brat Sunce, 1990. Pet glazbeno–scenskih igrokaza; filmska glazba (Dubrovački pasteli, Jesen na otoku Braču, 1001 otok, Okupacija u 26 slika); glazba za televizijske i radio drame. Glazbena igra Meštar Ivo, 1958. — Duhovna: Dalma.tinska pučka misa. za muški zbor, 1979.; Dječja. misa za dječji zbor i orgulje, 1980. Više duhovnih pjesama i šansona. — Masovne pjesme: S Titom na čelu; Na prugu; Na autostradu; Cesta bijela.

Šansone: Tamo na rivi čekat ću te, mala; Pjesma o Anki; Meštar Ivo; Priče mora (Plavi putevi mora); Ajme meni, ajme; Ća ko voli, ća ko zna; Briškula; Fali more, drž se kraja; Naša kala; Fešta, Pero Bonda i dr. — Zabavne melodije: Majo, ne plači; Ciklame; Pjesma Dubrovniku; Pred odla.zak; Stih u pijesku; Želja; Plavi nokturno; Adio, Ane; Zaboravljeni madrigaI; Brodovi; Naša noć; Priča gitare; Ško1jka i dr. Pjesme za djecu. Više od stotinu obradbi i aranžmana.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh