Miletić, Miroslav

Pregledaj djela autora

skladatelj, violist (Sisak, 22. kolovoza 1925. – 3. siječnja 2018.)

Završio je studij violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (S. Šulek, I. Pinkava); kompoziciju je učio privatno u Zagrebu, Pragu i Hilversumu. Četiri je godine pohađao tečajeve za usavršavanje u Darmstadtu. Od 1946. je solo violist Simfonijskog orkestra RT Zagreb i Zagrebačke filharmonije. Od 1959. do umirovljenja 1982. profesor je viole u Glazbenoj školi Pavla Markovca. 1959. osnovao je Kvartet Pro Arte s kojim je odsvirao velik broj turneja, njegujući osobito glazbu 20. stoljeća i glazbu hrvatskih autora. Više je godina u suradnji s kolegama Adalbertom Markovićem i Zlatkom Pibernikom organizirao Dane hrvatske glazbe. U čast svog sugrađanina u Sisku su 2000. utemeljeni Dani glazbe Miroslava Miletića kao godišnja manifestacija.

Nagrade: Nagrada fondacije Gaudeamus (1959.); Zlatni lav u Veneciji za filmsku glazbu (1960.); Dvije zlatne medalje u Vercelliju (1966.); Dvije nagrade JRT; Zlatno sunce grada Dubrovnika (1999.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (2002.); Nagrada grada Siska za životno djelo i značajan doprinos ugledu grada Siska (2007.); Diskografska nagrada Porin za životno djelo (2009.).

DJELA (izbor). Orkestralna: Simfonija, 1959.; Simfonijska suita s igračkama, 1965.; Dramska muzika, 1971.; Lauda Osoru, za orkestar, 2007. — za duhački orkestar: Zagrebačkom tramvaju, koračnica za puhački orkestar i udaraljke, 1976.; Simfonija za duhače, 1980. — za gudački orkestar: Suita, 1955.; Folklorne kasacije, 1967. (i u verziji za gudački kvartet); Dubrovački mozaik, za gudački orkestar, 1975.; Godišnja doba, za gudače i continuo, 2002. — za harmonikaški orkestar: Kaprice, 1975.; Mobile, 1976.; Na Paganinijevu temu, 1985.; Sisačka suita, 1989. — Koncertantna: Koncert za violu i orkestar, 1958.; Koncert za flautu i gudače, 1970.; Fantazija za klarinet i orkestar, 1961.; Koncert za gitaru i orkestar, 1977.; Koncert za klarinet i orkestar, 1978.; Koncert za rog i gudače, 1980.; Impresije za trubu i orkestar, 1983.; Promenadni koncert za violinu i orkestar, 1986.; Stilske vježbe, koncert za klavir i gudače, 1987.; Istarski diptih za klarinet i gudače, 1987.; Glas iz Dubrovnika, stavak za klarinet i gudače, 1991.; Chiaro–scuro, koncert za čembalo i gudače, 1992.; Koncert za dvije viole i orkestar, 1993., Koncert za klavir i duhački orkestar, 1997.: Koncert za 2 klarineta, gudače i udaraljke, 2001.; Concerto grosso, za violu i gudački orkestar, 2005.; Hommage á Ferdo Livadić / Notturno 1822., za klavir i gudače, 2006.; Epitaf za Pepina, za violu i gudače, 2008.— Komorna: za violinu: Sonata za violinu i klavir, 1950. (rev. 1984.); Male skladbe, za violinu i klavir, 1952.; Ples za violinu solo, 1958. (verzije za violu i gitaru); Rapsodijske varijacije za violinu i klavir, 1962.; Sonatina za violinu i gitaru, 1981.; Tri obligatne etide, 1995.; Dorska sonata, za violinu i gitaru, 2002.; Kroateska br. 2, za violinu, 2003.; Intermezzo za solo violinu (iz opere Karolina Suhodolska), 2003.; Dva pejsaža, za violinu i klavir, 2005. — za violu: Rapsodija, za violu i klavir, 1955./8.; Lamentacija za violu i elektronske zvukove, 1963.; Monolog, za violu i klavir (verzije za flautu, klarinet, trubu, violinu, violončelo ili rog uz klavir, gitaru ili orgulje), 1965.; Sonata za violu i klavir, 1981.; Monodija za violu solo, 1990.; Fantazija za violu i klavir na temu B. Brittena, 1993.; Iz kajdanke A. Dobronića, za violu i klavir, 1997.; Kroateska br. 1, za solo violu, 2001.; Uspavanka (Komoriuta), za violu i klavir, 2001. — Za gudački kvartet: 5 gudačkih kvarteta: I., Četiri preludija, 1951.; II., Dalmatinski, 1954.; III., Dortmundski, 1960.; IV., Plesne scene, 1962.; V., Norveški, 2000.; Koralni kvartet s dodanim kontrabasom (s B. Sakačem), 1968.— razni sastavi: Duhački kvintet, Introdukcija i Allegro, 1947.; Proporcije, za 6 instrumenata, 1962.; Klavirski trio, 1962./3.; Plesovi i pjesme iz Hrvatske, za tri blok flaute, 1964.; Diptih, za violončelo i klavir, 1967.; In modo antico, suita za flautu i klavir, 1968.; Pastoralni trio za flautu, klarinet i gitaru, 1969.; Četiri folklorna dizajna za flautu, obou, klarinet i fagot, 1969.; Sekvence za 3 melodijska instrumenta, 1970.; Četiri aforizma za 4 klarineta, 1972.; Komorna muzika, za violinu, violončelo i flautu, 1972.; Mini suita za gudače (gudački trio ili gudački ork. bez viole), 1972.; Modifikacije za gudače i udaraljke, 1972.; 8 minuta za Henryja, za flautu, violinu, trublju i udaraljke, 1973.; Double, za violončelo i udaraljke, 1973.; Eufonija, za klarinet i orgulje, 1973.; Noveleta, za altsaksofon i klavir, 1977.; Hommage I. Lacković–Croata, za duhački trio, 1979.; Ornamenti, za fagot, violončelo i udaraljke, 1979.; Allegretto, za trombon i klavir, 1982.; Consort duo, za dva violončela (ili fagota, saksofona, viole), 1982.; Istarski način, trio za flautu, klarinet i violu, 1984.; Consort trio za 3 gitare, 1984.; Freska, za flautu, fagot i klavir, 1984.; Tri scherza za violinu i rog, 1986.; Divertimento za 2 klarineta i fagot, 1986.; Suita za limene puhače, 1990.; Pastirska igra, božićni preludij za flautu i klavir/orgulje, 1991.; Su-ita za violu d’amore i čembalo, 1994.; Suite de bourdon, za 4 gitare, 1994.; Akvarel, za flautu, klarinet, violu, i violončelo i klavir, 1995.; Giardini Naxos, trio za klarinet, violončelo i klavir, 1995.; Sonatina za fagot i klavir, 1995.; Centone, za flautu i gitaru, 1998.; Movimento, za violu d’amore i čembalo, 2000.; Suita rustica, za mandolinu i klavir, 2000.; Jubilarni divertimento, za gudački kvintet, 2003.; Kanon trio, za flautu, violinu i gitaru, 2003.; Elegija, za klarinet i klavir, 2003.; Studija za pet instrumenata (2 violine, violončelo, kontrabas, klavir), 2003.; Memento, za gudčki kvintet, 2004.; Uzmah, za trombon i klavir, 2005.; Akvarel trio za 2 violine i klavir, 2008.; Duo za violu i violončelo, 2010.; Slike iz Like, gudački sekstet, 2010. — za harmoniku: Koncertna suita, 1991.; Istarska sekvenca, 1993. — klavirska: Passacaglia i fuga, 1953. (verzije za harmoniku i orgulje); Djeca plešu, suita, 1960.; Koncertna fantazija, 1967.; Mikro suita, 1967.; Tri stavka za četiri ruke, za klavir četveroručno, 1969.; Sonatina, 1972. (red. 1983.); Humoreska, za klavir četveroručno, 1974.; Slavno doba, 1991. — orguljska: Cantus i toccata, 1968.; Hvarska litanija, 1972.; Elegija
— Hommage a A. Dobronić, 1997. — za harfu: Andantino za harfu, 1960.; Preludij za Helu Hoffmann, 1961.; Karolina varijacije, 1996. — za gitaru: Međimurska suita, 1974.; Istarski rondo, za dvije gitare, 1999. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Pejsaž (V. Vidrić), za glas i klavir, 1950.; Raskrstismo se… (M. J. Ljermontov), za glas i klavir, 1950.; Tri kajkavske za bariton i gudače, 1956.; Dvije ljubavne za mješoviti zbor i komorni ansambl, 1958.; Lirske transpozicije (T. Ujević), za tenor, klavir i metronom, 1966.; Kasna jesen (D. Cesarić), za srednji glas i klavir, 1969.; Dvije pjesme Dobriše Cesarića za sopran i klarinet, 1971.; Kajkaviana, ciklus pjesama kajkavske lirike, za glas i klavir, 1975.; Ni Zagorje malo (S. Jakševac), za glas i klavir (verzija za ženski zbor i tamburaški orkestar), 1981.; Tri varoške, za glas i gitaru, 1981.; Čez jogenj slobodi (M. Horvat), kantata za solo, zbor i orkestar, 1982.; Mladenove pjesme (M. Rupec), za ženski glas i flautu, 1985.; Panorama croaticum, 5 pjesama za bas i gudače, 1989.; Adventsko pjevanje, za mezzosopran, bas i komorni ansambl, 1989.; Psalam 160 za djevojački zbor i komorni orkestar, 1991.; Gospa za mješoviti zbor i gudački orkestar, 1995.; Zibala babica vnučeka

(M.

Horvat), za glas i klavir, 1998.; Zbirka vokalne lirike, za glas i klavir (orgulje), 2012. — zborovi: Crnogorska, za mješoviti zbor, 1971.; Pramalet (F. Galović), za muški zbor, 1973.; Naš dedek, za mješoviti zbor, 1974.; V tišini

(M.

Slaviček), za mješoviti zbor, 1976.; Noć deždliva (M.

Horvat), za mješoviti zbor, 1978.; Igra kolo, za mješoviti zbor, 1980.; Podravina, za mješoviti zbor, 1993.; Tvoj grad te čeka (J. Štajduhar), za troglasni djevojački zbor ili dvoglasni uz klavir, 1998.— Scenska: — opere: Hasanaginica (M. Ogrizović), muzička drama, 1964. (komorna verzija 1982.); Sudski slučaj (F. Hadžić), komorna opera, 1986.; Turci pod Siskom, spjevoigra prema drami Juran i Sofija I. Kukuljevića, 1989.; Karolina suhodolska, opera s prologom i epilogom u dva čina, 1996. — baleti: Vizije, 1958.; Snovi slijepih, 1959.; Semafori, 1966.; Roselyne, plesna humoreska, 1973. — razno: AGM, mjuzikl, 1971.; Basse danse za Natašu, za dva kontrabasa i plesačicu, 1997. — Filmska: Piko (red. S. Weygand), 1959.

— Glazba za djecu: — scenska: Tri slavna, dječji mjuzikl, 1973.; Šegrt Hlapić, dječja opera, 1977. — dječje radio priče: Neobična pozornica, 1962.; Zimski dani — Kod ujaka Palčića, 1963.; U zemlji Muzikaliji, 1968. — zborovi: Tri dječja zbora (S. Jakševac), uz klavir i bubanj, 1969.; Halo halo zbrke malo (S. Jakševac), dječja pjesma, 1972.; Iste su majke (B. Stančić), za dječji zbor a cappella, 1974.; Ministrima rata M. Horvat), za troglasni dječji zbor i udaraljke, 1980.; Živjeti ravno (M. Horvat), za troglasni dječji zbor, 1980. — Obradbe.

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh