Marović, Don Šime

Pregledaj djela autora

skladatelj, zborovođa (Mravince, 25. svibnja 1952.)

Svećenik; završio studij crkvene glazbe u Rimu na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu gdje je postigao: licencijat iz crkvene glazbe (Musica sacra) 1985., naslov »crkvenog orguljaša« (Organista da Chiesa) 1987., magisterij gregorijanskog pjevanja (Canto gregoriano) 1988. god. s tezom pod naslovom Il Sacramentario del tesoro della cattedrale di Split 624 te diplomirao crkvenu kompoziciju (Composizione sacra) 1989. god. kod prof. Domenica Bartoluccija. Godine 1989. imenovan je kapelnikom splitske prvostolne crkve sv. Dujma. Od 1995. god. predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Pri katedri liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, od 1996. predaje crkvenu glazbu.

U umjetničko–nastavno zvanje docenta promaknut je 2000. godine, a u izvanrednog profesora 2005. godine. Ponovno je izabran u izvanrednog profesora 2011. Od rujna 2002. redoviti je član Hrvatskog društva skladatelja.

Na Institutu za crkvenu glazbu, KBF–a Sveučilišta u Zagrebu predavao je izborne predmete

Musica sacra i njezine posebnosti u teoriji i praksi i Crkveno pučko — glagoljaško pjevanje u kulturi hrvatskog naroda. S prvostolnim mješovitim pjevačkim zborom sv. Dujma održavao je brojne koncerte u domovini i inozemstvu. Na koncertima prvostolnoga zbora izvodio djela hrvatskih skladatelja, a posebno njegovao i otkrivao (iz pismohrane) glazbeno stvaralaštvo kapelnika koji su kroz povijest djelovali u splitskoj prvostolnici.

DJELA. Knjige: Svrati Gospode k nama, duhovne skladbe, Split 2000.; Cantate Domino, zbirka duhovnih skladbi za liturgijska slavlja, Split 2002.; Svećenička pjevačka služba i CD, Split 2003. Znanstvena knjiga Glazba u bogoslužju, Uvod u crkvenu glazbu (Crkva u svijetu, Split 2009., 288 str.). Zrno vjere, Duhovne skladbe prigodom Godine vjere (Crkva u svijetu i Splitsko–makarska nadbiskupija, Split, 2012.). — Studije i članci: B. Baroffio–Š. Marović, Il sacramentario–rituale di Spalato e la tradizione eucologica latina, u: Ecclesia orans, Periodica de Scientiis Liturgicis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Athenaeo Anselmiano de Urbe, Anno IV, 1987./2; Il sacramentario del tesoro della cattedrale di Split (sig. 624) (Sacramentarium spalatense), u: Bašćinski glasi, Omiš, 1993.; Fra Bernardin Sokol »Missa jubilaris », u: Sveta Cecilija, 1995., br. 3.; Mjesto (locus) pjevačkog zbora u određivanju općega rasporeda bogoslužnog prostora, u: Bogoslužni prostor crkve u svjetlu teologije arhitekture i umjetnosti. Zbornik Savjetovanja za upravitelje crkava, arhitekte i umjetnike, Split, 17. i 18. listopada 1995., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1996. — Mise: Hrvatska misa, 1977.; Missa Sixtus V., 1988.; Misa hrvatskih mučenika, 1988. VIII. gregorijanska misa — anđeoska, 1994.; Misa brevis, 1997.; Misa Gospe od Otoka, 1996.; Božićna misa, 1998.; Misa za pokojne, 1999.; Svečana misa u čast svetog Dujma, 2004.; Staroslavenska misa, za četveroglasni mješoviti zbor i orgulje, 2008.; Missa primitiva, za mješoviti zbor i orgulje, Split, 2008.; Misa Gospe od Otoka, simplex, za mješoviti zbor i orgulje, 2008.; Misa u čast Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, za troglasni muški zbor, 2008.; Misa za nedjelje kroz godinu, za peteroglasni mješoviti zbor, 2009.; Misa u čast Duha Svetoga i vlastiti dijelovi mise kao darovna i pričesna pjesma, 2010.; Misa (za dvoglasno pjevanje prigodom Godine vjere), 2012. — Liturgijske skladbe: Večernja u čast sv. Dujma, 1998.; Muka po Ivanu, 1999.

— Kantate: Sixte Pater (In praeclarum parentis optimi Sixti V. insigne, ad Sixtum V. optimum parentem), 1988.; Tvoj glas me zove, 1980.; Tenebrae factae sunt, za sopran solo, obou i gudački orkestar, 1988.; Zvalo nas more, 1995.; Tri stotine ljeta slavimo mi, kantata za solo, četiri jednaka glasa uz pratnju orgulja, Split, 2010. — Oratoriji: Historia dei pellegrini di Emaus, 1988.; Historia di Abraham et Isaac, 1989.; Šimun Cirenac, 1990.; Staro groblje na Sustipanu, 1993.; Križ — In hoc signo vinces, 1997.; Dujmova oporuka, 2002.; Hrvatski Božić, 2003.; On će doći, adventski oratorij za soliste, mješoviti zbor, komorni puhački orkestar uz pratnju orgulja, Split 2009.; Molitva suprotiva Turkom, oratorij za soliste, mješoviti zbor, orkestar i čembalo, Split, 2010. Vrata vjere, oratorij za soliste, mješoviti zbor, orkestar i orgulje, Split, 2013. — Oratorijsko prikazanje: Umorstvo u katedrali (T. Eliot), 1992. — Instrumentalne skladbe: I. gudački kvartet Martyr, 2008.; Koral in Mi, 2009.; Pobratimstvo lica u svemiru, za gudače, flautu, obou, klarinet, tenor saksafon i timpane, 2009.; II. gudački kvartet in Re, 2012.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh