Magdić, Josip

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent, orguljaš (Ogulin, 19. ožujka 1937.)

Nakon završene Više pedagoške škole u Zagrebu upisao je kompoziciju (Z. Grgošević) i dirigiranje (D. Švara) na Akademiji za glasbo u Ljubljani te 1966. magistrirao kompoziciju u klasi

L. M. Škerjanca. 1964. postaje članom Društva slovenskih skladateljev, kad je primio i Prešernovu nagradu za Koncert za flautu i orkestar. Orgulje je učio također u Ljubljani s P. Rančigajem. Isprva je bio samostalni umjetnik u Ljubljani, a 1967. odlazi u Bjelovar gdje postaje direktorom Glazbene škole Vatroslava Lisinskog. Od 1970. predavač je teorijskih predmeta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu te od 1972. docent, kada utemeljuje i vodi ansambl za suvremenu glazbu MOMUS (Moderna muzika Sarajevo). 1977. pokreće grupu MASMANTRA koju spaja s elektroakustičkom radionicom (EAR) pri udruženju skladatelja. 1985. postaje redovitim profesorom u Sarajevu, a deset godina kasnije i na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je aktivan do odlaska u mirovinu 2007. Napisao je oko tri stotine djela za najrazličitije sastave. Često nastupa solistički izvodeći vlastita djela na orguljskim koncertnim turnejama diljem Europe. U Sarajevu je ostao i u vrijeme najtežih ratnih događanja nastupajući vrlo angažirano u okviru Hrvatskog kulturnog društva Napredak. U Zagreb se vratio krajem 1994.

Nagrade: Nagrada Sedam sekretara SKOJ–a (1969.); Nagrada IX. međunarodnog natječaja elektroakustičke glazbe u Bourgesu za Muziku za klarinet, saz i elektroniku, op. 87 (1981.); Šestotravanjska nagrada grada Sarajeva, 1986.; Nagrada Zlatno kolo Kulturno–prosvjetne zajednice BiH (1987.); Četvrtosrpanjska nagrada SUBNOR–a, Beograd za Poemu miru, za soliste, zbor i orkestar, op. 128 (1988.); Nagrada Canticum novum, zlatna plaketa Dana duhovne glazbe Split, 3 x: za skladbu Ljudje moi — Juže zima, za sopran i ženski zbor, op. 175 (1998.), za skladbu Moj otac, op. 200a (2004.) I za skladbu za Induite arma Dei, za djevojački zbor, op. 224 (2009.); Vjesnikova Nagrada Josip Štolcer Slavenski za Fantaziju — Hommage a Boris, za dva roga i gudački kvartet, op. 206 (2006.); Zlatna plaketa Festivala hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku za Međimursku partitu za tamburaški orkestar, op. 215 (2008.); Zlatna plaketa na 50. Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku za skladbu Balada za tamburaški orkestar — hommage a Julije Njikoš, op. 236 (2011.); 1. nagrada za skladbu Evo svjedoka koji uspravno stoji, motet za mješoviti zbor, op. 247, na Festivalu duhovne pjesme, Koprivnica (2013.); 2. nagrada za Jezušev Križni put, oratorij za sopran, bas–bariton, recitatora, mješoviti zbor i gudački orkestar, op. 250, Pasionska baština, Zagreb (2014.).
DJELA. Orkestralna: Za simfonijski orkestar: Fantazma, op. 18, 1963.; Sinfonia profana, op. 26, 1966.; Constellation, op. 56, 1969.; Constellation II, op. 79, 1978.; Koncert za orkestar NGC 5128, op. 83, 1980.; Zbjeg, op. 109, 1985.; De profundis, movimento per orchestra sinfonica, op. 131, 1988.; Black and White, op. 136, 1989. — za gudački orkestar: Mala suita, op. 9, 1962.; Motus Saraevoensis, op. 85, 1980.; Sinfonietta, op. 98, 1982. — za komorni orkestar: Sprehod skozi Ljubljano, , op. 37, 1966.; Izlet u ZOO, suita op. 39, 1966.; Tragedija malog Ngujena, suita, op. 48, 1967.; Cantus Ogulini Magae, op. 183, 2001.; Pastoralne varijacije, op. 213c, 2008. — za puhački orkestar: Bilogorska koračnica, op. 57, 1970.; Do nebesa nek se ori, op. 155, 1992.; Ljiljani od prkosa, koračnica, op. 146, 1992.; Svečana koračnica (u čast HVO), op. 148, 1992.; Svečana pjesma (Maestoso), op. 149 (druga verzija za različite zborske sastave), 1992.; Sarajevska rapsodija, op. 154, 1992.; Do nebesa nek se ori, koračnica, op. 155, 1992.; Glagoljski triptih, op. 173, 1997. — za tamburaški orkestar: Predigra i ples, op. 49, 1968.; Pjesma i ples, , op. 134, 1988.; Bosanska rapsodija, op. 105, 1984.; Otmjeni ples i koračnica, op. 186, 2002.; Sinfonietta, , op. 193, 2003.; Blagdanska suita, op. 195, 2003.; Pastoralne varijacije, op. 213b, 2008.; Bilogorska koračnica, op. 214, 2008.; Međimurska partita, op. 215, 2008.; Zagorski rondp, op. 219, 2009.; Rečički drmeš, op. 220, 2009.; Preludij i burleska, op. 221, 2009.; Josipovi dolovi, op. 222, 2009.; Corde intonate, uvertira, op. 228, 2010.; Intrada, op. 229, 2010.; Starogradska rapsodija, op. 234, 2010./11.; Staroselski splet, op. 235, 2011.; Balada — hommage a Julije Njikoš, op. 236, 2011.; In tono scherzoso, op. 237, 2011.; Šaljiva predigra, op. 241, 2012.; Uvertira “tritonus”, op. 242, 2012.; Svečana koračnica (Do nebesa, Ljiljane bijeli), op. 245, 2012.; Sakralni diptih, op. 246, 2012. — za mandolinski orkestar: Divertimento, op. 181 b, 2000. — za harmonikaški orkestar: Divertimento, op. 47, 1967.; Sarajevska rapsodija, za harm.orkestar i udaraljke, op. 91, 1981./2. — Koncertantna: Koncert za flautu i orkestar, op. 19, 1963.; Concerto rustico za violinu i orkestar, op. 100, 1983. — Komorna: — klavirska (za 1 i više klavira): Trubači, koračnica, op.2, 1959.; Sonatina, op. 3, 1960.; Scherzino, op. 4, 1960.; Jahači, op. 5, 1960.; Mali ZOO, op. 21, 1963.; Simetrija, za dva glasovira, op. 22, 1963.; Ritmičke ekspresije, op. 31, 1966.; Zvučni spektri, za dva glasovira (ili četveroručno), op. 51, 1968.; Preludio aleatorico, op. 58, 1971.; Ples, za dva glasovira, op. 71a, 1987.; Clustering, za glasovir šesteroručno, op. 75, 1977.; Ples za klavir četveroručno, op. 119, 1986.; Bentbaša (maloj Ivani), op. 145, 1992.; Preludij i burleska na sefardsku temu, op. 179, 1999. — za orgulje: Prkosni preludij s gelerom, op. 152, 1992.; Božićni preludij, op. 156, 1992.; Podobe iz sanj, op. 157, 1993.; Sarajevske ratne razglednice, suita za orgulje (ili glasovir), op. 159, 1993.; Božićna etida, op. 161, 1993.; Clustering, op. 163a, 1994.; Uskrsne varijacije, op. 163, 1994.; Intra vitam mortemque, sonata op. 164, 1994.; Ter quaterni sunt modi, op. 165, 1994.; Les options, op. 166, 1994.; La ronde de Sarajevo, op. 167, 1994.; Oluja, op. 170, 1995., Tri božićne predigre, op. 176, 1998.; Lomost, varijacije i fuga, op. 181a, 2000.; Dva intermezza, op. 185, 2002.; Fughetta na temu božićne popijevke O, pastiri čudo novo, op. 190, 2002.; Varijacije prema napjevu Josipe, o, milo ime, op. 194, 2003.; Uzmite, jedite…, varijacije, op. 199, 2004. — za jedan instrument: Aforizam, za flautu, op. 20, 1963.; Asonanca, za klarinet, op. 25, 1965.; Šest preludija za harfu, op. 41, 1967.; Pjesma za gitaru, op. 97, 1982.; Jeka, za udaraljke, op. 112, 1985.; Paysage, za gitaru, op. 138, 1990.;

Ciaconna alla rustica, za gitaru, op. 201, 2004. — razni sastavi: Valcer i koračnica za 2 trube i 2 roga, op. 1, 1958; Elegija, za rog i glasovir, op. 7, 1960.; Mala suita za gudački kvartet (i u verziji za gudački orkestar), op. 9a, 1962.; Ples za puhački kvintet, op. 11, 1963.; Elegija i capriccio za puhački kvintet, op. 12, 1963.; Noveleta i kanon, za dvije flaute, op. 14, 1963.; Gudački kvartet, op. 15, 1963.; Pet satiričkih anegdota, za violu i glasovir, op. 16, 1963.; Andante i Allegro, za violinu i glasovir, op. 23, 1964.; Tri dana na Marsu, za glasovirski trio, op. 40, 1966.; Divertimento za klarinet, trubu i klavir, op. 45, 1967.; Školski dan maloga Dejana, glazbena priča za klarinet, trubu i glasovir, op. 46, 1967.; Imagines, za violinu, klarinet i udaraljke, op. 64, 1974.; Vinjete, za klarinet i glasovir, op. 72, 1976.; Kanonske formule za puhački kvintet, op. 77, 1978.; Perspektive, za klarinet i glasovir, op. 80, 1979.; Odjeci, za violinu i glasovir, op. 122, 1986.; Origo MM, za flautu, violinu i glasovir, op. 130, 1988.; Lento religioso, za dvije gitare, op. 139, 1990.; Bosno moja, za gudački kvartet, op. 162, 1994.; Uskrsne varijacije, za gudački kvartet, op. 163b, 1994.; Konvoji spasa — putovi nade, diptih za obou i orgulje, op. 169, 1995.; Transludium za basklarinet i klavir, op. 174, 1997.; OG 500, kasacija za klarinet, violinu i glasovir, op. 177, 1999.; Cassazione alla rustica, za bas– klarinet i gudački kvartet, op. 191, 2003.; Božićni triptih all’antiqua, za gudački kvartet, op. 196a, 2003.; Božićni gudački kvartet, op. 196b, 2003.; Osorčica, glasovirski tio, op. 198, 2004.; Pet vinjeta, za tubu i gudački kvartet, op. 203, 2005.; Fantazija — Hommage a Boris, za dva roga i gudački kvartet, op. 206, 2006.; Strettamente, za 6 instrumentalista, op. 207, 2006.; Cantulorum ordo, za kvartet tuba, op. 212, 2007.; Pastoralne varijacije za violončelo i gudački kvartet, op. 213a, 2008.; Intrada, za šest instrumenata, op. 218; Varijacije na Mendelssohnovu temu iz oratorija Elias, za gudački kvartet, op. 227, 2009.; Gudački kvartet »u slavu Chopina«, op. 230, 2010.; Barzelletta, za gudački kvartet, op. 243, 2012.; Digni luce pauca — ommagio di gratitudineva Raoul Wallenberg, za gudački kvartet, op. 244, 2012.; Vedri verdi, scherzetto za klarinet i gudački kvartet, op. 248, 2013.; La nostalgie en réalité (hommage a Ivan pl. Zajc), za gudački kvartet, op. 252, 2014.– za komorni ansambl: Hommage a I. S., op. 59, 1971.; Erebos, op. 60, 1972.; Chaconne HDS, za 11 instrumentalista, op. 211, 2007. — za solo i komorni ansambl: Apeiron, za harfu i k. a., op. 23, 1964.; Blazna pesem (F. Rudolf), za mezzosopran, recitatora i k. a., op. 34, 1966.; Riflessioni, za glasovir i k. a., op. 43, 1967.; Concertino, za rog i instrumentalni ansambl, 1968.; Koncertantne gravire, za rog i k. a., op. 50, 1968.; Cosmogonie, za klarinet i k. a., op. 52, 1968.; Synthesis, za flautu i k. a., op. 54, 1969. — Vokalno–instrumentalna i vokalna:

— za mješoviti i muški zbor, klapu: Galženjačka (M. Krleža), op. 6, 1961.; Domovina (D. Horvatić), op. 55, 1969.; Otac narodne armije (B. Ćopić), op. 73, 1977.; Ima jedna zemlja snova (V. Milošević), op. 117, 1986.; Popule meus, op. 129b, 1988.; Slovo o smijehu (M. Dizdar), op. 141, 1990.; Hrise kithara (Pindar), op. 143, 1991.; Otvorena srca (T. Koch), op. 171, 1996.; Zvone zvona Svetog križa

(M.

Magdić), op. 172, 1996.; Blagosiljam te za ruke (E. Kišević), op. 178, 1999.; Gospi od zdravlja (S. i N. Zuban), op. 184, , 2001.; Moj otac (M. Pešorda), op. 200a, 2004., za klapski sastav, op. 200b, 2004.; Rič preleti sve (J. Fiamengo), za mušku klapu, op. 202, 2005.; Raduj se Marije, op. 209, 2007.; Mater je rič navik sveta, op. 210, 2007.; Otče naš glagoljski, op. 216, 2008.; Gospe sinjska (I. Jurjević), za klapski sastav, op. 223a, 2009.; Božja golubica (fra V. Blekić), za mušku klapu, op. 223b, 2009.; Luciferov pad (V. Nazor), op. 231, 2010., Psalam 58, op. 232, 2010.; Evo svjedoka koji uspravno stoji (fra V. Blekić), op. 247, 2013.; Osvijetli mi staze (S. i N. Zuban), op. 249, 2013.; Božji blagoslov u kući (A. G. Matoš), motet, op. 251b, 2014. — za ženski, djevojački, dječji zbor: Djeca i skakavci (Ema, esasa), op. 71, 1976. uz Orffov instrumentarij op. 118, 1987.; Rastanak, za troglasni dječji ili ženski zbor, op. 42b, 1967., (verzija uz orkestar 2010.); Čvor (M. Pešorda), za djevojački zbor, op. 205, 2005.; Induite arma Dei, za djevojački zbor, op. 224, 2009.; Božji blagoslov u kući (A.

G.

Matoš), motet za troglasni zbor (S, A i A, ili B), op. 251a, 2014. — za solo glas(ove) uz klavir, komorni sastav, zbor i/ili ork.: Trije samospevi (V. Nazor), za bariton i glasovir, op. 10, 1962.; Ave Maria, za ženski glas, op. 33, 1966., obr za ženski glas i orgulje, 1992.; Dhyana, za sopran i komorni ansambl, op. 61, 1973.; Ad meditandum, za ženski glas, klarinet, glasovir i udaraljke, op. 67, 1975.; Tužna muha (G. Vitez), za sopran i glasovir, op. 68, 1976.; Proljetna tajna (M. Pečanac), dječja pjesma za solo glas i instr. ansambl, op. 81, 1979.; Herojska epopeja, kantata za sopran, recitatora i simf. orkestar, op. 84, 1979., verzija uz puhački orkestar, op. 103, 1982.; Sloboda,kantata za bas, mješoviti zbor i orkestar, op. 114, 1985.; Poema miru (V. Milošević), kantata za sopran, ženski zbor i simf. orkestar, op. 128, 1987.; Četiri sefardske pjesme, za ženski glas i glasovir, op. 153, 1992.; Djeca lutanja (A. Stojić), za glas i instr. ansambl, op. 189, 2002.; Golgota (fra V. Blekić),
kantata za djevojački zbor i gudački kvartet, op. 217, 2009.; Propterea accipite, za sopran, klarinet i glasovir, op. 226, 2009.; Jezušev Križni put (S. Pepeljnjak), oratorij za sopran, bas–bariton, recitatora, mješoviti zbor i gudački orkestar, op. 250, 2013./14. — za razne vokalne sastave uz pratnju: Devetindvajseti november, za dječji zbor i sastav fanfara, op. 13, 1963.; Tiha, tiha pjesma (G. Vitez), za dječji glas, dječji zbor i glasovir, op. 28, 1966.; Zimska pjesma (D. Kulidžan), za dječji zbor i instrumentalni ansambl, op. 29, 1966.; Priča hrasta (D. Lukić), za dječji zbor i instrumentalni ansambl, op. 30, 1966.; U ritmu, troglasni kanon za jednake glasove, op. 42a, 1967.; Za pobjede nove, kantata za dva recitatora, zbor i orkestar, op. 44, 1967.; Pedeset proljeća, kantata za dva recitatora, mješoviti zbor i glasovir, op. 53, 1969.; Snješko (M. Dragičević), za dječji zbor i orkestar, op. 63, 1974.; Legenda o zemlji i narodu (V. Milošević), za recitatora, zbor i orkestar, op. 86, 1980., verzija uz puhački orkestar, op. 107, 1984.; Nokturno (M. Krleža), za sopran, bariton i orkestar, , op. 104, 1983.; O Sanctissima, za ženski glas i gudački orkestar, op. 147, 1992.; Blažena si među ženama, za mješoviti zbor i orgulje, op. 168, 1997.; Ljudje moi — Juže zima, za sopran i ženski zbor, op. 175, 1998.; Ave Maria, za djevojački zbor i gudače, op. 181c, 2000.; Nini, nani, drago moje, za djevojački zbor i gudački kvartet, op. 180, 2000.; Fidelissima advocata Croatiae, oratorij za soliste, zbor, orgulje i simfonijski orkestar, op. 181, 2000.; O, Janjevo, dragi kraju za mješoviti zbor (i orgulje), op. 187, 2002.; Janjevo, Janjevo, srca te zovu, za mješoviti zbor (i orgulje), op. 188, 2002.; Nek Ti je slava, za mješoviti zbor i orgulje, op. 204, 2005.; Sedam posljednjih Kristovih riječi na križu, kantata za sopran, bariton i gudački kvartet, op. 208, 2007.; Te Deum laudamus, za mješoviti zbor i orgulje, op. 239, 2011.; Vexilla Regis prodeunt, himan za violinu, dječji glas i mješoviti zbor, op. 238, 2011. — Elektronička: — Apeiron E, op. 69, 1976.; Optiones, op. 140, 1989.; Origo, op. 126, 1989.; Indoctrination (Chattines), op. 160, 2000.; Chatiness, op. 182, 2000.; Droplets, op. 225, 2011.; Supernumerary, op. 233, 2010.;…rtnoc…rtmech, op. 240, 2011.

— razni sastavi uz elektroniku: U planini mrkoj (I. G. Kovačić), kantata za sopran, orkestar i elektroniku, op. 70, 1976.; Mantra, za klarinet, glasovir i elektroniku, op. 74, 1977.; Oda miru, za bas, simfonijski orkestar i elektroniku, op. 76, 1978.; Mir je nedjeljiv!, za sopran, klarinet, klavir i elektroniku, op. 78, 1978.; Rings, za klarinet, flautu, glasovir i sintetizator, op. 82, 1979.; Muzika za klarinet, saz i elektroniku, op. 87, 1980.; Forma, za klarinet i elektroniku, op. 88, 1981.; Sharghesaz, za šargiju, saz i elektroniku (koautor: Mladen Milićević), op. 89, 1981.; Survival, za klarinet, glasovir, grupu istarskih instrumenata (šurle, mišnice, vela i mala sopela) i elektroniku, op. 93, 1982.; Vražja jezda (A. Vuletić), za muški zbor i elektroniku, op. 92, 1982.; Percutere humanum est, za klarinet, glasovir i elektroniku, op. 102, 1984.; Meditacija o slobodi, za tretiran glas i elektroniku, op. 108, 1985.; Analogno–digitalne varijacije, za klarinet, udaraljke i elektroniku, op. 120, 1986.; Meditacija, za klarinet, glasovir, udaraljke i elektroniku, op. 127, 1987.; Jam Hiems, za ženski zbor i elektroniku ad. lib., op. 129a, 1988.; Nil inultum, sekvenca za ženski glas i elektroniku, op. 135, 1989.; Naissi laudes, za tri mješovita zbora, udaraljke i elektroniku, op. 137, 1990.; Vae silvis, za multiinstrumentalista i elektroniku, op. 142, 1991. — Instalacije: Crossing, za 2 magnetofona, 2 sintetizatora i video sustav (koautor: Mladen Milićević), op. 95, 1984.; Dentagra, za magnetofon, sintetizator i video sustav, op. 111, 1985.; Drops, za sintetizator (ruža, vaza, miš…), op. 113, 1985.; U čast Bachu, ambijentalna instalacija za VCS 3, op. 121, 1986.; Instillation, multimedijalni projekt, op. 197, 2004. — Filmska glazba:

igrani film: Nastojanje (red.: V. Filipović), op. 96, 1982.; Od zlata jabuka (red. N. Stojanović), op. 110, 1985.

kratki film: Putovanje (red. V. Filipović), op. 115, 1985.; Šarm birokracije (red. V. Hadžismajlović), op. 123, 1987.

crtani film: Grafiti (red. D. Predanić), op. 124, 1987.; Homo duplex (red.: N. Begović), op. 125, 1987.; Osmi dan (red. D. Turčinović), op. 144, 1991. — dokumentarni film: Triptih (red.: N. Stojanović), op. 94, 1982.; Nemam ništa protiv Boga (red. M. Kosovac), op. 106, 1984.; Balada o jednom lopovu (red. V. Filipović), op. 116, 1986.; Zlatni ramovi braće Bocarić (Špiro i Anastas) (red. V. Hadžismajlović), op. 133, 1988. — Scenska i glazba za radio: Večer umetniške besede, scenska glazba za glasovir, op. 8, 1961.; Menaechmi, scenska glazba za Plautovu komediju, za instr. sastav, op. 17 (1963.); Carić i medo (raljiček in medved), glazba za pripovijetku H. Ch. Andersena, op. 27, 1966.; Arion i ptič, muzika za glazbenu priču, za instr. ansambl, op. 32, 1966.; Kako je mali Mirko zaspal, muzika za glazbenu priču, za instr. ansambl, op. 35, 1966.; Kako mali Mirko hodi v glasbeno šolo, muzika za glazbenu priču, za instr. ansambl, op. 36, 1966.; Nevarnost v Gozdu, muzika za glazbenu priču, za instr. kvintet, op. 38, 1966.; Scenska glazba za tragediju S Pešića Darinka iz Rajkovca, za instr. ansambl, op. 62, 1974.; Dr, scenska glazba za komediju B. Nušića, op. 65,

1975.; Glas djetinjstva (N. Kapidžić), muzika za radioigru, op. 66, 1975.; Psi (M. Ilić), scenska glazba za kazališni komad, op. 90, 1981./2.; Hi–Fi (G. Stefanovski), glazba za kazališni komad, op. 99, 1982.; Progonjen, glazba za radiodramu, op. 101, 1983.; glazba za špicu i jinglovi za emisiju Kviz do kviza TV Sarajevo, op. 132, 1988.; Opsadno stanje (red. A. Marinić), scenska glazba za dramu A. Camusa, op. 150, 1992.; špica i jinglovi za Radio Vrhbosna, op. 158, 1993.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh