Lhotka Kalinski, Ivo

Pregledaj djela autora

skladatelj (Zagreb, 30. srpnja 1913. — Zagreb, 29. siječnja 1987.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio studij kompozicije i solo– pjevanja; 1938.–39. usavršavao se u kompoziciji kod H. Pizzettija u Rimu. Od 1940. srednjoškolski nastavnik u Zagrebu. 1948.–50. direktor Muzičke škole u Splitu, 1951.–81. profesor pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

DJELA. Orkestralna: Simfonija in Es, 1937.; Plesna suita, 1937.; Jutro, simfonijska pjesma, 1940.; Rimske impresije, 1939.; Zemlja, 1940.; Komendrijaši, suita s recitatorom, 1952.; Plesna sinfonietta, 1953.; Sedam bagatela, za gudače, obou i fagot, 1954.; Omladinska sinfonietta, 1956.; Misli, za gudače i klarinet, 1963.; Šest eseja, 1964. — Komorna: Dva stavka za gudački kvartet, 1936.; Četiri epitafa, 1961.; Dijalozi, za flautu i klarinet, 1962.; Meditacije, za bariton i komorni sastav, 1965.; Pet monologa, za violončelo solo.

klavirska: Stari dalmatinski plesovi, 1942.; Međimurje malo, 1946.; Dva plesa (iz Istre i s otoka Krka), 1947.; Lepo moje Zagorje; Dvije sonatine (G–dur, F–dur), 1950.; Iverje, 1958.; Mikroforme, 1962. — Scenska. Opere: Pomet, meštar od ženidbe, komična opera, 1944.; Matija Gubec, historijska opera, 1948.; Velika coprarija, muzički igrokaz; Analfabeta, glazbena burleska, 1954.; Putovanje, glazbena satira, 1956.; Dugme, glazbena groteska, 1957.; Vlast, glazbeni portreti, 1958.; Svijetleći grad, glazbena farsa zatočenika apsurda, 1966. Baleti: Plesači (Plesna sinfonietta), 1966.; Legenda o pjesmi, 1955. — Vokalno–instrumentalna i vokalna. Kantate: Verba filii David, 1940.; Hrvatska kronika, 1952.; Kerempuhova pesem, 1959. — Tri pjesme Mate Balote, za glas i komorni sastav, 1949.; Ojađena svirala, za glas i klarinet, 1949.

Za glas i klavir: Po dragomu kraju, 1943.; Bugarštice, 1949.; Tri pjesme Dobriše Cesarića, 1954.; Dve popevke Gorana Kovačića, 1947.; Nasmijani svjjet, 30 pjesama za djecu. Za glas i orkestar: Srebrna cesta, 1937.; Ples smrti, 1940.; Balade Petrice Kerempuha za bas; Pjesme o istini i zemlji mojoj, 1949.; Vladika Danilo Vuku Mandušiću za bas, 1951.; Žalobna muzika, 1962.; Traženje, pjesme moga vremena, 1963. Zborovi; obradbe narodnih napjeva. –Instruktivna: Umjetnost pjevanja, II. izd. 1975.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh