Komanov, Dodi

Pregledaj djela autora

glazbeni pisac (Zagreb, 31. listopada 1961.)

Diplomirala je 1988. na Odjelu za glazbenu kulturu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu; od 1988.–1990. studirala klavir na Visokoj školi za glazbu i predstavljačke umjetnosti u Grazu.

Radila je u Školi za ritmiku i ples u Zagrebu, u Školi za klasični balet u Zagrebu, na Hrvatskoj radio–televiziji od 1988. do 1995. (Redakcija ozbiljne glazbe — glazbena suradnica, urednica), u Hrvatskom glazbenom zavodu od 1995. do 1996. Od 1995. do 1996. surađuje na projektu Survivors of the Shoah; 1999. surađuje na filmu Maršal; surađuje u projektima HDS–a i Koncertne direkcije Zagreb. Od 1995. na području glazbene kritike surađuje u dnevnim novinama, novinama za kulturu i časopisima (Hrvatsko slovo, Vijenac, Cantus, Varaždinske vijesti, Republika, Vjesnik) na HTV–u od 2000.–2001., na Hrvatskom radiju od 2000.

Urednica je segmenta Glazba na internetskom portalu Ministarstva kulture RH Culturenet Croatia; od 2003. surađivala u koncertnom ciklusu Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj, a od 2003. i na festivalu Osorske glazbene večeri.

RADOVI. Urednički rad: Arkadija hrvatske glazbe, 30 godina festivala Osorske glazbene večeri, Zagreb, 2006.; Stanko Horvat, skupina autora, Zagreb, 2011.; Muzički biennale Zagreb, katalog festivala, Zagreb, 2007. i dr.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh