Kiš, Marko (Marko Radmio)

Pregledaj djela autora

(pseudonim Marko Kiš) skladatelj (Krapina, 26. listopada 1910. — Zagreb, 25. veljače 1996.)

Studij prava s doktoratom završio u Zagrebu; glazbu učio privatno. Pravni referent grada Zagreba; od 1946. u invalidskoj mirovini.

DJELA: Koncertantna: Des narations sur Cid za klavir i orkestar; Krapinska simfonija za soliste, zborove i orkestar; komorni balet Priča o Frère Jacquesu, 1967.; Koračnica prolaznosti za gudački kvartet i gudački orkestar, 1993. — Komorna: Desinička elegija za orgulje, 1972.; Klavirski trio u es–molu, 1979.; Kromatski gudački kvartet (druga verzija s klavirskim umetkom), 1989. — Za violinu i klavir: Romanca, 1966.; Noćni kanconet, 1962.; Legenda, 1979. — Za violončelo i klavir: Preludij, 1976.; Elegija, 1976.; Drugi preludij za violončelo i klavir, 1988. — Klavirska: Sveta noć, 1958.–72.; Bijelo janje, za tobom…, 1961.– 62.; Životni put jedne pjesmice, 1981.; Bufera infernal, 1945.–77.; Gora, suita, 1941.–42.; Un cahier en Mi majeur, 1966.; Indijanska suita, 1927.–74.; Ex chronica Christiana, 1927.–37.; pet sonata, 1934., 1936., 1937., 1944., 1963.; 5 skladbi, 1967.–77.; Lento cantabile, 1961.; U domašaju balade, 1969.; Chiemsee, 1964.; Sanjivo jezero, 1965.; Tri preludija, 1984.–86.; Četverostavačno, 1988.; 2 impromptua, 1988.; Tri preludija, 1988.; Tri preludija, 1989.; Dva preludija, 1990.–93.; Devet kromatskih preludija, 1994. više etida, nokturna i varijacija; brojni preludiji, kontemplacije i pojedinačni komadi. Za klavir 4–ručno: Četveroručno, 1931.–80.; U sjećanju na op. 2, 1960.–61. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: 2 kantate za muški glas i klavir: Maris Stella (V. Nazor), 1928.– 48. i U daljinama (vlastite riječi), 1948.–54. — Arije iz Krapinske simfonije: Vilina za koloraturni sopran, Meh za bas, Leh za bariton, Čeh za tenor. — Solo–pjesme: Tri pjesme, 1940.–41.; Lijepo je bilo sinoć, majko, 1957. Na vlastite tekstove: Proljetni povjetarac, 1929.–70.; Ležim mrtav, 1941.–48.; Ljuljanka mrtvom djetetu, 1930.–59.; Dođi mi jednom, 1940.– 48.; Nepoznata pjesma iz nepoznate luke, 1961.; Oda jutru; Tuža1jka za mezzosopran i klavir, 1985. Duet za film Love Song za sopran, bariton, obou i klavir.
— Spisi: Dolje mrtva umjetnost, hoćemo živu umjetnost, 1931.; Marginalije uz jednu desetgodišnjicu, Prolog, 1975.,

21.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh