Kaplan, Josip

Pregledaj djela autora

skladatelj, glazbeni pedagog

(Krško, Slovenija, 23. listopada 1910. — Lovran, 25. ožujka 1996.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio je studij fagota, a iz kompozicije je diplomirao na Akademiji za glazbu u Ljubljani. Nastavnik glazbenih škola, dirigent i zborovođa u različitim mjestima Hrvatske i dugogodišnji profesor na Muzičkoj školi Ivan Matetić Ronjgov u Rijeci, gdje je umirovljen.

DJELA. Orkestralna: Rondo za gudački u orkestar, 1951.; Koncert za violinu i orkestar, 1969.; Meštrovićev triptihon, 1970.; Concertino za gudače, 1976.; Epitaf za gudače, 1977.; Introdukcija, passacaglia i finale za gudački orkestar, 1979.; Concertino za flautu, obou, violončelo i gudače, 1981. — Komorna. Tri gudačka kvarteta: I., 1947.; II. Istarske impresije, 1951.; III, 1973.; Serenada za duhački kvintet, 1950.; Trio za flautu, violu i violončelo, 1953.; Pjesma i ples za 4 violončela, 1953.; Minijature za 5 violončela, 1953.; Divertimento za komorni ansambl, 1969.; Elegija i capriccio za komorni ansambl, 1976.; Sonata za obou i klavir, 1967.; Sonata za trombon i klavir, 1973.; Tri istarska plesa za violinu i klavir, 1976.; Sonatina za violinu i klavir, 1979.; Humoreska za violinu i klavir, 1981. — SCENSKA: dječja opera Gljivarska zemlja, 1959. Dječje bajke: Pepeljuga, 1950.; Mali ptičari, 1952.; Mali palčić, 1953.; Labudovo pero, 1953. — Vokalna: Pet pjesama za sopran i klavir, 1980. Solo–pjesme, zborovi. Borbene i masovne pjesme: Naš stijeg se vije; Pjesma u zoru; Posijmo sjeme; Pjesma žetelaca; Pjesma o Titu; Geslo antifašista; Rođendan Tita; Pjesma pionira; Kroz oluje mi smo prošli; Pjesma novom danu. Zbirke dječjih pjesama za glas i klavir: Djeca u prirodi, 1950.; Djeca u slobodi, 1953.; Cvjetni puteljak, 1957.; Na sunčanoj stazi (sa zborom), 1961.; Majke heroji (sa zborom), 1963.; U susret suncu, 1963.; Dječji prizori za klavir, 1974.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh