Juračić, Blaženko

Pregledaj djela autora

skladatelj (Mostar, BiH, 8. svibnja 1972.)

U Opuzenu je završio osnovnu školu a srednju školu završio je 1989./90. u Dubrovniku u Centru za umjetnički odgoj i obrazovanje–Luka Sorkočević. Daljnje školovanje nastavio je na Filozofskom fakultetu Prirodoslovno–matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu (danas Umjetnička Akademija) i stekao zvanje profesora glazbene kulture 1996. godine; nastavlja školovanje u Rimu na Papinskom institutu za crkvenu glazbu i 2001. postiže licencijat, a potom i specijalizaciju iz kompozicije 2004. godine te akademski naslov maestro crkvene glazbe. Zaposlen je kao docent na glazbenom odjelu Umjetničke akademije u Splitu. Autor je više skladbi, stručnih izdanja i radova, kao i niza nosača zvuka. Član je brojnih strukovnih društava poput Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatske udruge zborova, glazbeni je urednik časopisa Sveta Cecilija i glazbeni suradnik Hrvatskog instituta za crkvenu glazbu u časopisuŽivo vrelo, itd. Vodio je više različitih glazbenih sastava, a trenutno ravna zborom Splitski liječnici pjevači, klapom Praska i vokalnim sastavom Cantores Maruli.
Nagrade: Plaketa grada Opuzena za jednogodišnje postignuće u glazbenom stvaralaštvu i promicanje ugleda Grada Opuzena (2004.); nagrada za Neretvansku suitu, najuspjeliju skladbu za puhački orkestar, Hrvatski sabor kulture (2006.); Nagrade Canticum novum (srebrne) za skladbu Ave maris stella, Festival duhovne glazbe Cro patria (2010.) i za skladbu Ubi Caritas (2011.); Zlatna plaketa Biser Jadrana za skladbu O slaviću (2004.) i Srebrna plaketa za skladbu Molitva (2006.), Festival dalmatinskih klapa, Omiš; Srebrna trešnja za obradbu pjesama Ako voliš me H. Rončevića i Molitva za tebe J. Banova, Večer dalmatinske pisme, Kaštela (2008.); isto za obradbu pjesme Ćaća B. Limića (2009.);

2. nagrada žirija festivala Klape Gospi Sinjskoj za skladbu Divici Mariji (2009.).

DJELA. Skladbe: Adoratio Sanctae Crucis; Ave Maria, 1996.; Ave maris stella; Blago onom ko te jubi; Blagoslovljen Bog u vijeke; Christus baptizatur; Christus vincit; Divici Mariji; Ecce nomen Domini; Ego sum resurrectio et vita; Haiku triptih, 2005.; Iskoni bi slovo, 2003.; Ivanov proslov, 2003.; Marijanski trptih, 2003.; Minijature o Malom Princu; Molitva, 2005.; Molitva anđelu čuvaru; Mulier samaritana; Neretvanska suita, 2005.; O slaviću, 2004.; O virgo mater: Ad officium lectionis; Oče naš, 1998.; O meditacije; Oratorio Innocentes; Ples godišnjih doba; Primium mandatum; Rajska kruno, rajska slavo; Regina coeli, 1996.; Sedam posljednjih Kristovih riječi na križu; Sedam varijacija na gregorijanski napjev »Veni creator spiritus«, 2003.; Tašćina od Tašćin, 2005.; Tiranima; Tota pulchra, 2003.; Uspavanka malom Isusu, 1994.; Ubi caritas; Veni creator spiritus; Voce mea, 1997.; Zdravo Marijo — obradbe dalmatinskih pjesama — Izdanja: O crux, ave, spes unica, zbirka skladbi, Verbum, 2015.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh