Jelaska, Olja

Pregledaj djela autora

skladateljica (Split, 6. prosinca 1967.)

Diplomirala je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu glazbenu teoriju i kompoziciju u razredu prof. Marka Ruždjaka, a usavršavala se na seminarima za suvremenu glazbu u Poljskoj (Bialystok ) i Njemačkoj (Darmstadt ). Sudjelovala je 1998.u radu Mediteranskih glazbenih akademija u sirijskom glavnom gradu Damascu, u organizaciji Echanges culturels en Mediterranee, asocijacije iz Marseillea. Djela joj se izvode na Muzičkom biennalu Zagreb, Glazbenoj tribini u Opatiji (Pula), Osorskim glazbenim večerima, Splitu, Zadru, Dubrovniku, Varaždinu i u drugim gradovima u zemlji, i na drugim festivalima suvremene glazbe. Djela su joj predstavljena i u Sloveniji, SAD, Kanadi, Švedskoj, Italiji, Austriji, Portugalu i drugim zemljama a izvodili su ih mnogi ugledni solisti i ansambli. S Muzičkim informativnim centrom u Zagrebu surađivala je pri izradbi klavirskih izvadaka djela iz hrvatske glazbene baštine (B. Širola: Majka Božja Kamenitih vrati, I. Zajc: Mislav, I. Andrić: Dužijanca i dr.).

Od 1997. godine stalno je zaposlena na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije u Splitu, a od 2014. u zvanju redovite profesorice.

Njen prvi autorski CD objavio je nakladnik Cantus i HDS 2007. s djelima koje je skladala do 2003. te je tako zaokružila svoju prvu životnu i stvaralačku fazu. Druga stvaralačka faza započinje 2005.g.

Nagrade: Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (2006.); Godišnja nagrada Vladimir Nazor (2014.).

DJELA. Orkestralna: Sfinge, za simfonijski puhački orkestar, 1997.,; Bunar zvuka, za kvartet saksofona i orkestar, 2005.; Modri val, za simfonijski orkestar, 2013. Koncertantna: Pjesma o valovima, 2009.; Na sunčanoj strani, 2010.; Dubrovačka siesta, 2011.. — Komorna: Acquerello, za drveni puhački kvintet, 1992.; Kometi, za limeni puhački kvintet, 1993.; Na dnu mora, za flautu (i obligatne instrumente) i udaraljke, 1996.; A Ring of Smoke, za multiinstrumentalistu (bas–klarinet, glasovir, tam–tam, flexaton), 1998.; Duo, za flautu, vibrafon i triangl, 1998.; Maske, za kvartet saksofona, 1999.; Pinina haljina, za gitarski trio, 1999.; Tri slike, za solo gitaru, 2000.; Tamariska, za flautu i gudački kvartet, 2000.; Giardino, za violinu, klarinet i glasovir, 2001.; Kaleidoskop, za flautu, klarinet i gudački kvartet, 2003.; Leptiri, za 7 instrumenata, 2005.; Maslačak, tri stavka za gudački kvartet, 2007.; Poljubac mora, za flautu (alt–flauta) i gudački kvintet, 2008.; Korona mjeseca, za flautu, vibrafon i kontrabas, 2009.; Jutro na moru, za violinu i komorni ansambl, 2009.; U šumi, za komorni ansambl, 2009.; Miris cedra libanonskog, za klarinet i klavir, 2011.; Rozeta, za obou, klarinet i fagot, 2011.; Meštrovićev san, suita za flautu (bas–flauta) i klavir, 2012.; Vjetar u planini Karmel, za violinu/violu, klarinet, vcello i klavir, 2014.; Rodinova meditacija, za klarinet, marimbu i klavir. — Skladbe za solo instrument: Tri slike, za gitaru, 2000.; Marijin ružičnjak, za orgulje, 2008.; Na putu za Sion, za klavir, 2010.; Fantazija, za gitaru, 2012.; — Vokalno–instrumentalna i vokalna: El agave, za mezzosopran, obou, klarinet i fagot, 1992.; Zavjetno stablo, 4 pjesme za mezzosopran i gudački orkestar, 1992.; Amfore, 5 pjesama za mezzosopran, flautu, obou, klarinet, fagot i glasovir, 1995.; — San o jedru i soli, za mješoviti zbor, 1998.; Tri meditacije o istini, 3 pjesme za sopran, klarinet i gudački kvartet, 2001.; Tvoje ime, za mješoviti zbor i komorni ansambl, 2006.; Cvijet šaronski, za sopran, klarinet i klavir, 2010.; Lahor blagi, za sopran,klarinet i klavir, 2009. — Scenska: Komorni trio, mini–opera (po tekstovnom predlošku S. Batušića), 1994.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh