Gagić, Bogdan

Pregledaj djela autora

skladatelj (Karlovac, 30. kolovoza 1931.)

Maturirao 1949. u Karlovcu; 1957. diplomirao kompoziciju kod M. Kelemena na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na akademiji Chigiana u Sieni usavršavao se u kompoziciji kod V. Frazzija (1957.–60.) i u filmskoj glazbi kod F. A. Lavagnina (1960.–63.) te pohađao Ljetne tečajeve za novu glazbu na Internationale Musikinstitut für neue Musik u Darmstadtu (1965.–66.) kao stipendist tog Instituta i slušao predavanja P. Bouleza, K. Stockhausena i G. Ligetija. Od 1963. predavao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je od 1966. viši predavač a od 1985. redoviti profesor. Skladbe su mu izvođene na svim festivalima u zemlji te na mnogim inozemnim (Vicenza, Verona, Bassano, Darmstadt, Nürnberg, Brno, Beč — Arnold Schönberg Center, Pariz, Festival Hôtel des Invalides, Trst, Trieste Prima, Njemačka, Mönchengladbach Festival), a mnoge su mu kompozicije snimljene ne samo za Hrvatski radio nego i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Japanu. Kao skladatelj surađuje u kazalištu, na filmu i televiziji. Objavljivao je i stručne članke na radiju i u časopisima.

DJELA. Orkestralna: Simfonija, 1976. — Koncertantna: 3 koncerta za klavir i orkestar: I. 1962.; II.

1970.; III. za lijevu ruku, 1980.; Koncert za violončelo i orkestar, 1987.; Concerto Cantus za klavir i jedanaest instrumenata, 2010. — Komorna: L’été de nuit za alt i 7 instrumenata (Y. Bonnefoy), 1975.; Ciriška zvona, 3 madrigala za alt i klavir (S. Mihalić), 1976.; Kontrapunkt, za obou, klarinet i fagot, 1977.; Sonata za violončelo i klavir, 2009.; Sonatina za flautu i klavir, 2011.; Sonata za violinu i klavir, 2013. — Klavirska: devet sonata, 1960., 1967., 1968., 1971., 1977., 1984., 1993., 2001., 2004.; Intermezzi, 2006.; Toccata, 2014. — Scenska glazba: Mandragola (Machiavelli), Otello, Julije Cezar, Hamlet, Mjera za mjeru, Na tri kralja, Romeo i Julija (Shakespeare); Don Juan, Mizantrop (Molière); Sudac Zalamejski (Calderon); Zločin i kazna (Dostojevski); Pavlimir (Palmotić); Dundo Maroje (Držić); Ljubovnici (xxx); Hvarkinja (Benetović), Pinocchio (Collodi); Galileo Galilei (Brecht); Vrag i dobri bog (Sartre); Vukovi (Rolland); Malograđani (Gorki); Hinkeman (Toller); Put u raj, Vučjak (Krleža); Bobo (Kljaković); Caligula (Camus); Mrtvački ples, Sablasna sonata (Strindberg); Razdioba podneva (Claudel); Wozzeck (Büchner); Sunce zalazi (Ghelderode); Vrt užitaka (Arabal); Dnevnik zavodnika (Kierkegaard), Play (Beckett). — Filmska glazba: Nesporazum (Babaja), Neprijatelji, Duet za noć, Zabranjena igračka (Ogresta). Glazba za radio i televiziju.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh