Dropulić, Žarko

Pregledaj djela autora

skladatelj, orguljaš (Opuzen, 14. studenoga 1946. — Zagreb, svibanj 2009.)

Prvu glazbenu poduku primio u desetoj godini, školovanje nastavio na Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski a zatim na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, klavir kod prof. Ive Mačeka i orgulje kod prof. Vlaste Hranilović. Usavršavao se u Rimu kod talijanskog orguljaša Fernanda Germanija. Od 1971. godine nastavnik je za orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje napreduje od predavača do izvanrednog profesora 1989. godine. Od 2003. godine djeluje kao samostalni umjetnik i sve se više okreće skladateljskom radu.

Od 1971. godine aktivan kao koncertni umjetnik u Hrvatskoj a posebice u Zagrebu. Gostovao u nizu europskih zemalja, uključujući i inauguraciju novih orgulja u Trstu 1983. godine.

DJELA: Koncertantna: Koncert za violinu i orkestar, 2001.–03.; Koncert za orgulje i orkestar, 1997.–05.

— Komorna: Kvartet za gudače, 1982.; Sonata za violončelo i klavir, 1978.–98.; 11 partita na hrvatske božične pjesme, 1995.; Sonata za violinu i klavir, 1996.; Suita za violinu i klavir, 2000.; Suita za komorni ansambl, 200.

— Za solo instrument: Sonata za klavir br. 1, 1970.; Sonata za klavir br. 2, 1982.; Rapsodija za violinu solo, 2005. — za orgulje: Passacaglia za orgulje, 1973.; Sonata za orgulje br. 1, 1974.; Sonata za orgulje br. 2, 2000.; Simfonija za orgulje, 1980.–05.; 4 capriccia za orgulje, 1983.– 86., Toccata, varijacije i finale za orgulje, 1987.; Preludij i fuga u B–duru za orgulje, 1991.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh