Devčić, Natko

Pregledaj djela autora

skladatelj, pedagog, glazbeni pisac (Glina, 30. lipnja 1914. — Zagreb, 4. rujna 1997.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao

g. 1937. iz klavira i g. 1939. iz kompozicije; usto stekao apsolutorij na Pravnom fakultetu. Usavršavao se kod Josepha Marxa u Beču (1949.–50.), na Nacionalnom konzervatoriju u Parizu (1955.),

na Tečajevima za Novu glazbu u Darmstadtu (1965.), a 1967.–68. kao stipendist Fordove fondacije studirao elektroničku glazbu na Columbia University u New Yorku. Nakon završenih studija djelovao do odlaska u mirovinu (1980.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je vodio kolegije iz harmonije i Harmonijske analize te Aspekte suvremene glazbe, a niz godina bio je i pročelnik Odjela za kompoziciju i teoriju glazbe. Bio je redoviti član HAZU.

Nagrade: 3 savezne nagrade u bivšoj Jugoslaviji (1946., 1947., 1950.); 3 Nagrade grada Zagreba (1955., 1957., 1960.); Vjesnikova nagrada Josip Slavenski (1974.); Nagrada Vladimir Nazor(1978.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1982.).

DJELA (važnija). Orkestralna: Istarska suita, 1948.; Uvertira mladosti, 1950.; Nocturne, 1956.; Rondo o prazniku, 1959.; Fibula (za 2 orkestra), 1967.; Non nova, 1972.; Entre nous, 1975. — Koncertantna: Balada za klavir i orkestar, 1953.; Concertino za violinu i komorni orkestar, 1958.; Panta rei za klavir i orkestar, 1973.

— Komorna: Prolog za duhače i udaraljke, 1963.; 8 minuta za trinaestoricu, 1965.; Odrazi za komorni ansambl, 1965.; Structures transparentes za harfu, 1966.; Structures volantes za harfu, 1971.; Micro–tune za violu i klavir, 1971.; Res sonora za orgulje, 1972.; In–continuo za duhački kvintet, 1975.;. ..ma non troppo za duhački kvintet, 1978.; Gudački kvartet, 1987.— klavirska:Roblje ide, 1944.; Koraci, 1962.; Mikro–suita, 1965.; Dva intermezza, 1991. — Scenska: Labinska vještica, opera, 1957.; Dia, plesno zbivanje oko tri slova, 1971.; Pan, plesne slike, 1977. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Mali svet za ženski zbor i klavir, 1962.; Kantata

o bezimenima za komorni zbor i 12 instrumenata, 1959.; Ševa za recitatora, bariton, zbor i orkestar, 1960.; Stope na bijelu snijegu za bariton i komorni orkestar, 1961.; Igra riječi za recitatora, zbor, instrumentalni ansambl i mgtf. vrpcu, 1974.; Lirska scena za bariton, rog i gudački kvartet, 1984.; Osorski triptihon za bariton i gudački ansambl, 1990.; Čakavčići za djevojački zbor i klavir, 1991. — Glas i klavir: Sjećanja, 1949.; Dočić u Ćićariji, 1950.; Vokali, 1968.; Vokali II, 1969. — Zborovi: Ognjeni

vlak, 1944. i dr. — Elektronička: Columbia 68, 1968.; Sonata, 1974. — Spisi: Harmonija, 1975.; Harmonijska komponenta u glazbenom djelu Ive Mačeka, MIC/KDZ, Zagreb, 1994.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh