Cossetto, Emil

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent

(Trst, Italija, 12. listopada 1918. — Zagreb, 29. lipnja 2006.)

Diplomirao je dirigiranje u klasi Mladena Pozajića i Friedricha Zauna 1947. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te se privatno usavršavao kod Stjepana Šuleka (1960.–62.). Kao dugogodišnji dirigent Mješovitih pjevačkih zborova KUD Joža Vlahović, od 1992. Emil Cossetto (1945.–89.) i Lira (od osnutka 1954.) posvetio je posebnu pozornost osuvremenjivanju zborskoga repertoara, utječući općenito na programsku orijentaciju i interpretativnu kvalitetu zborskih sastava u Hrvatskoj. Također je bio višegodišnji dirigent Mješovitog zbora Radio Zagreba i Ansambla narodnih pjesama i plesova Lado u Zagrebu te Simfonijskog orkestra JNA u Beogradu. Od 1968. do 1970. bio je predsjednik Udruženja kompozitora Hrvatske, a bio je i počasni član Hrvatskoga glazbenog zavoda. Vrijedno je napomenuti da je Cossetto često obrađivao svoje skladbe i u nekoliko verzija za različite sastave.

Nagrade: Nagrada SRH (1947.); 2 Nagrade grada Zagreba (1957., 1964.); Nagrada Vladimir Nazor (1964.); Nagrada Milka Trnina (1972.); Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1975.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1985.); Diskografska nagrada Porin za životno djelo (2004.). Odličja: Orden rada s crvenom zastavom (1966.), Orden zasluge za narod sa zlatnom zvijezdom (1975.), Povelja ZAVNOH– a (1986.), Odličje Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića (1997.), Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2000.);

DJELA. Orkestralna: Simfonijski orkestar: Adagio i tarantella, 1963., Uvertira in Do, 1964., Simfonijske varijacije, 1985., Danza rustica, 1987., Simfonijski scherzo, 1991., Folklorna impresija (Bunjevac), 1993., Danza rustica, 1995.; Pastoralni preludij i rondo, 2001. — Gudački orkestar: Sonata za gudače, 1976., Ommaggio a Vivaldi, 1980.; Folklorna suita, 1982. — Tamburaški orkestar: Zagorski tanec, 1968., Folklorna suita, 1974.; Kolo rondo, 1979., Kolo iz Bosne, 1996., Varijacije, 1996.; Varijacije na temu Dorica pleše, 1997.; Napjev i čardaš iz Međimurja, 1998., Folklorna podoknica, 2000. — Koncertantna: 6 koncertantnih suita: 1., za flautu i gudače, 1971., 2., za obou i gudače (4 aškenaske teme), 1968., 3., za klarinet i gudače (Čardaš varijacije iz Međimurja), 1968., 4., za violončelo (fagot) i gudače, 1969., 5., za rog i gudače, 1970.; 6., za trublju i gudače (Trittico per tromba), 1993. — koncerti: Koncert za klarinet i simfonijski orkestar br.1, 1972., Koncert za klarinet i simfonijski orkestar br. 2 (Rustico), 1989., Koncert za fagot i orkestar, 1993.,Varijacije na temu Vehni fijolica, za rog (trubu) i gudače, 1997., Koncert za rog i orkestar, 1998., Folklorna podoknica, za violinu i gudački (tamburaški) orkestar, 2000., Koncert za obou i orkestar, 2004. — Komorna: Klavirska: Pastoralna suita, 1948., Sonatina za glasovir, 1966., Dva plesa iz kantate Zeleni Juro, 1976.; Male varijacije, 1978., Pentatonske varijacije, 1979., Aškenaske teme, 1984., Prologue — Valse caprice, 1996. — Za klarinet solo: Obrati u scherzu, 1976. — Za violinu i klavir: Adagio, 1946.; Tri igre, 1978.; Popevka i čardaš iz Međimurja, 1977.; Čardaš varijacije iz Međimurja, 1977.; Folk podoknica, 2000.; Sarabanda & Badinerie, 2004.

Za violu i klavir: Adagio, 1974.; Scherzoso, 2002.
Za violončelo i klavir: Adagio, 1974.; Praeludium– Pastorale–Scherzo, 1970.; Hasidska suita, 1998.; Elegy & Dance, 1999. — Za flautu i klavir: Četiri bagatele, 1995.; Pet stavaka, 1997.; Cantilena, 2000.; Lirski rondo, 2000.; Reminiscenca — Quasi tarantella, 2003.; Sarabanda–Badinerie, 2004. — Za obou i klavir: Sonata, 2002.; Cantilena, 2003., Lirski rondo, 2003.; Scherzoso, 2003.; Reminiscenca– Quasi tarantella, 2003.; Arioso, 2004.; Sarabanda–Badinerie, 2004. — Za klarinet i klavir: Pet karaktera, 1968.; Cantilena, 2003.; Lirski rondo, 2003.; Arioso, 2004.; Reminscenca– Quasi tarantella, 2003.; Sarabanda–Badinerie, 2004. — Za altsaksofon i klavir: Popevka i čardaš iz Međimurja, 2003. — Za fagot i klavir: Hasidska suita, 1988.; Elegy & Dance, 1997. — Za rog i klavir: Tri songa, 2001.; Varijacije (Vehni fijolica), 2001.; 11 napjeva za mlade korniste, 2004. — Za trublju i klavir: Varijacije (Vehni fijolica), 2001.; Cantilena, 2002.; Lirski rondo, 2002.; Arioso, 2004. — Za trombon i klavir: Hasidska suita, 1998. — Trio: Aškenaski trio, za violinu, violončelo i glasovir, 1998., Quasi siciliana, za flautu, trubu i glasovir, 2003., Popevka i čardaš, za violinu , violu i violončelo, 2004. — Kvartet: Lamento e danza rustica, za violinu, violu, violončelo i glasovir, 1986., Popevka i čardaš iz Međimurja, za 4 trombona,1996., Yodler varijacije, za 4 trombona. 1996., Zbogom mati, za 4 trombona, 1996., Two Passion Songs, za 4 trombona, 1998.; Capriccio, za četiri flaute, 2002., Popevka i čardaš iz Međimurja, za kvartet violončela, 2004. — Kvintet: Muzika za renesansnu tragediju, za puhački kvintet, 2004., Popevka i čardaš iz Međimurja, za brass kvintet, 2004. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Zbor a capella: Mješoviti: Z mojih zbregov,

1953., Canite omnes homines, Cum canto populorum unio, Četa, Diridonda, Galiotova pesan, Galženjačka, Hora ali, 1958., Kol nidrey, Kolo iz Bosne, Ljubav, Ljubavna, Majevica, Mura Mura, Ne ćutih ljubav, Obrade pjesama raznih naroda, Orkestar, Oni koji su ga voljeli, Pet makedonskih, Pjesme borbe i slobode, Se jo aves di maridami, Sedam varijacija na baskijsku temu, Stabat mater, Svatovska iz Hrvatske, Svatovska tužaljka iz Bosne, Voćka poslije kiše, Yodler varijacije. — Muški: Bogečka, Drumba, drumba, Golgatha, Hajdučka, Makedonska svatovska, Napitnica, Napjevi iz sjeverne Hrvatske, Popevka i čardaš iz Međimurja, Svadbeni ples, Teme iz Dalmacije, Trinklied im Juni, Two Passion Songs. — Ženski (dječji): Dobri denek, Koja je zvjezdica, Partizanski napjevi, Pet slavonskih, Pet tema iz Sjeverne Hrvatske, Pjesma i igra iz Srbije, Poskočica, Radujmo se, Sedam čakavskih, Španjolska suita, Tri jurjevske, Tri koledarske, Tri makedonske, Zelena grana. — Zbor uz pratnju: Atomska kiša, za mješoviti zbor i glasovir, Božićna, za mješoviti zbor i orgulje, Connaissance, za mješoviti zbor uz pratnju, Četiri moteta, za mješoviti zbor i orgulje, Heroji mladi, za ženski (dječji) zbor i glasovir, Hrvatske božićne pjesme, za mješoviti zbor i orgulje, Kajkavske popevkice, za mješoviti zbor i glasovir, Koja je najljepša pjesma, za dječji (ženski) zbor i glasovir, Napjevi o zemlji, za zbor i glasovir, Tri kanona, za ženski (dječji) zbor i harfu, Tri pjesme o proljeću, za ženski(dječji) zbor i glasovir. — Glas uz pratnju: Aleluia, za srednji glas i orgulje, Ljubavne pjesme, ciklus vokalne lirike za glas i klavir, 1939.–50., Dvije kancone, za glas i glasovir, 1940., Sutonske pjesme, za glas i glasovir, 1940.–53., Yidish nigun, ciklus vokalne lirike za glas i glasovir, 1954.–97., Jama, ciklus vokalne lirike za bariton i glasovir (bariton i simfonijski orkestar), 1967., No me mueve senor, za tenor i orgulje, Sefardske romance, za sopran, tenor i glasovir, Četiri međimurska napjeva, za tenor i glasovir, 1999./2000. — Razni sastavi: Pjesme o majkama i herojima, za glas i glasovir (glas i simfonijski orkestar), 1945., Zapisi o Titu, za recitatora, sopran, tenor, mješoviti zbor, klarinet i tamburaški (simfonijski) orkestar, 1949., Poema o zemlji (Zagrebu), za mješoviti zbor i simfonijski orkestar, 1950., Ladarke, ciklus za mješoviti zbor, 3 klarineta i gudački (tamburaški) orkestar, 1950., Komitske igre, za tenor, muški zbor, 2 klarineta, bas–klarinet i udaraljke, 1955., Partita sefardica, za sopran, tenor, mješoviti zbor i glasovir 4–ručno, 1959.,

Svatovski tropjevi, za recitatora, sopran, ženski zbor i glasovir, 1967., Čakavska suita, za muški zbor, obou, engleski rog i udaraljke, Da se povezemo, za bariton i tamburaški orkestar, Djevojačko nadmetanje, za sopran, tenor, mješoviti zbor i tamburaški orkestar, Et in terra pax, za mješoviti zbor, glasovir 4–ručno i instrumentalni ansambl, Folklorni koncert, za vokalne soliste, mješoviti zbor uz pratnju »ad hoc«, Hrvatska misa, za sopran, bariton, mješoviti zbor i tamburaški orkestar, Međimurska rapsodija, za sopran, tenor, mješoviti zbor, violinu, 2 klarineta, udaraljke i tamburaški orkestar, Međimurska, za tenor, mješoviti zbor i glasovir, Oda miru, za sopran (tenor), mješoviti zbor i glasovir 4–ručno, Salomonis judicum, za sopran, alt, tenor, mješoviti zbor, glasovir i udaraljke, U ljetne večeri, za tenor i tamburaški orkestar, Vedri i meditativni valceri, za recitatora, sopran, mješoviti zbor i glasovir 4–ručno, Zorongo, az sopran (tenor), mješoviti zbor i glasovir 4–ručno. — Kantate: Borbena kantata, za sopran, mješoviti zbor i simfonijski orkestar, 1947., Konjanik, za mješoviti zbor i instrumentalni ansambl, 1956., Zeleni Juro, za recitatora, sopran, tenor, mješoviti zbor i simfonijski (tamburaški) orkestar, 1964., Pjesme o mojoj zemlji, za mješoviti zbor i simfonijski orkestar, Rapsodia del cante jondo, za recitatora, tenor, mješoviti zbor i simfonijski orkestar, 1979. Scenska: Balade Petrice Kerempuha, glazbeno–poetski recital za vokalne soliste, recitatora, mješoviti zbor i simfonijski orkestar, 1978., Kristofor Kolumbo, opera, 1989., Kraljevo, opera, 1993.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh