Čop, Viktorija

Pregledaj djela autora

Viktorija Čop
Zagreb, 13.09.1979.
Adresa: Hinka Würtha 14, Zagreb
Telefon: +385 (0)1 3831072 , 091 7922009
E-mail: viky2001cop@yahoo.com

Školovanje

studij kompozicije (Željko Brkanović): Muzička akademija u Zagrebu (diplomirala 2003.; stipendist zagrebačke županije 1999. – 2005.)
usavršavanje iz glasovira, komorne glazbe i tehnike komponiranja: Međunarodni kulturni centar u Grožnjanu (Manana Kandelaki); na Visu (Nina Kogan); Međunarodna ljetna škola na Hvaru (Irina Verchinina); 5. Eptina pijanistička škola u Dubrovniku (Alberto Portugheses, Alfons Kontarsky, Nadia Lasserson, Frank Martin); seminar elektronske glazbe u Grožnjanu (Dischipio) (1995. – 2000.)
usavršavanje iz kompozicije (Erich Urbanner): Međunarodna ljetna akademija Beč – Prag – Budimpešta, Semmering – Reichenau, Austrija (2001.)
poslijediplomski studij iz kompozicije (Henk Alkema): Faculteit muziek – Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nizozemska (magistrirala 2005.; Huygensova stipendija / Nuffic; 2004. – 05.)

Članstvo u umjetničkim i znanstvenim udrugama te institucijama u zemlji i inozemstvu

Hrvatsko društvo skladatelja

Nagrade i priznanja

1998. – I. nagrada Europskog doma u Zagrebu (Metamorfoze za glasovir)
1998. – I. nagrada na ”European competition under the joint patronage of the Council of Europe, the European Commission, the European Parliament and the European Cultural foundation”, Bonn (Metamorfoze za glasovir)
1999. – I. nagrada Europskog doma u Zagrebu (Sette charatteristiche figure, za glasovir)
1999. – I. Nagrada na ”European competition under the joint patronage of the Council of Europe, the European Commission, the European Parliament and the European Cultural foundation”, Strasbourg (Sette charatteristiche figure, za glasovir)
2001. – III. nagrada Međunarodne ljetne akademije Beč – Prag – Budimpešta, Semmering – Reichenau, Austrija (Out of mind, za flautu i Per quatro mani, za bas-klarinet i glasovir)
2003. – Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu (Sjene potonulih boja, za simfonijski orkestar)
2005. – Nagrada Ministarstva kulture za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštava (Sjene potonulih boja, za simfonijski orkestar)

O autorici

Sklada većinom komorna i orkestralna djela, a od 2001. bavi se i elektroničkom glazbom. Skladbe su joj izvođene u Hrvatskoj, Austriji, Francuskoj i Nizozemskoj. ”Prvi stavak zamišljen je kao horizontalna linija koju u sve manjim razmacima presijecaju geometrijski likovi postavljeni preko nje. Smanjenjem razmaka (vremena) među zamišljenim kvadratima, smanjuje se i gustoća njihova glazbenog sadržaja. Zadnji od likova u nizu je pravokutnik, po veličini zbroj svih kvadrata po gustoći glazbene materije najrjeđi i najjasniji. Drugi stavak je koralnoga karaktera. Njega je moguće vizualizirati s nekoliko superponiranih linija, a treći stavak kao poentilističku sliku, zbog ostinatnoga karaktera realiziranog kroz neprestano repetiranje tonova.” (Viktorija Čop, 2002., u povodu praizvedbe ”Tri slike za kvintet limenih puhača”)

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh