Brkanović, Željko

Pregledaj djela autora

skladatelj (Zagreb, 20. prosinca. 1937.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao 1962. klavir kod S. Stančića; studij kompozicije završio 1980. kod T. Proševa na Fakultetu za muzičku umjetnost u Skopju. U dirigiranju se usavršavao na Akademiji Chigiana u Sieni (1965.) te u kompoziciji 1987.–88. na Hochschule für Musik u Stuttgartu kod skladatelja Erharda Karkoschke. God. 1964.–66. dirigent HNK u Splitu i 1966.–69. dirigent i korepetitor HNK u Zagrebu. Od 1969. glazbeni urednik i producent RTV Zagreb. Pedagoškim se radom bavi od 1968. najprije u Opernom studiju Muzičke akademije u Zagrebu i zatim 1975.–76. na Funkcionalnoj muzičkoj školi. Od 1980. predaje kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Titogradu (danas Podgorica); od 1983. izvanredni je, a potom redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu do umirovljenja 2008. Od 2004.–

08. predsjednik je Hrvatskoga društva skladatelja, čiji je danas počasni član.

Nagrade: Vjesnikova Nagrada Josip Slavenski (1982.), Nagrada Vladimir Nazor (2002.); Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.). Dobitnik je više diskografskih nagrada Porin a najznačajnija je nagrada Porin za životno djelo (2014.)

DJELA. Orkestralna — veliki orkestar: Nomos, simf. pjesma, 1975.; Karijatide, 1978.; Synfonia dinamica,1980.; Druga simfonija, 1991. — gudački orkestar: Divertimento (suita) za gudače, 1977.; 4 Bilder aus Landquart za gudače, 1997.; Con variazione za gudače, 2001. — tamburaški orkestar: Barino kolo, 1976.; Mladenački prizori, 1995.; Dravski pejsaži, 1999. — mandolinski orkestar: Imotska suita za mandoline i udaraljke, 2000. — Koncertantna: Koncert za klavir i orkestar, 1981.; Koncert za violinu i orkestar, 1983; Ricercari za 2 violončela i orkestar, 1985.; Koncert za violinu, violončelo i orkestar, 1991.; Lirski koncert za klavir i orkestar, 1998.; Siciliana za klavir i gudače, 1998.; Koncertni rondo za klavir i puhački orkestar, 1999.Mostarski koncert za klavir i orkestar,2002. ; — Komorna: — razni sastavi: 1. gudački kvartet, 1974.; Ugođaji za engleski rog i harfu, 1976.; Šest lekcija za grupu instrumenata, mgtf vrpcu i pantomimičara, 1978.; Recitativ arija i…za violončelo i klavir, 1979.; Kolaž za kontrabas i klavir, 1979.; Trijanina pro1jeća za duhački trio i udaraljke, 1981.; Ti buš navek z nami

(A. Buntić) za glas, čembalo, flautu, obou, violinu i fagot, 1982.; Klavirski trio, 1988.; Vocatio aus Stuttgart, za flautu, fagot i klavir, 1988.; Introdukcija i Allegro za kontrabas i klavir, 1989.; Suita Mediterana za gitaru, 1990.; Zoov–cool, »ratni kvartet« za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 1991.; Pjesmarica I za kvartet gitara, 1993.; Pjesmarica II za trio gitara, 1993.; II. gudački kvartet, 1994; Sonata a tre za trio gitara, 1996.; Koncert za udaraljke i tri klarineta, 1997.; Pavana i Gagliarda za violinu i gitaru, 1999.; Double za 2 gitare, 2000.; Ugođaji za obou i marimbu, 2002.; Bagatela za rog i klavir, 2004.; Nimtyros, za flautu i gitaru, 2004.; Harmony in Exist za harmoniku, 1997. — klavirska: Tonalna sonata, 1977.; Sonetne minijature, 1985.; Preludiji, 1992.; Sentimentalni valcer, 2004. — za orgulje: Antependij, 1989.; Cithara, 1994.; Svečani preludij, 1995. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Zborovi: Uspavanka za poginule (D. Matić), 1973.; Quasi sonet za ženski zbor, 1976.; Ti buš navek z nami za ženski zbor i klavir (obradba istoimene skladbe iz 1982. za glas, čembalo, flautu, obou, violinu i fagot), 1989.; Zapis svjetla za mješoviti zbor, 1977.; Domovinska za ženski zbor, orgulje i udaraljke, 1983.; Bokeljski scherzo za dječji zbor i klavir, 1986.; Zahvalnica sv. Leopolda za muški zbor uz pratnju, 1993.; Lux mundi za marimbu i mješoviti zbor, 2002.; Intimni madrigali za mješoviti zbor, 2003.; Orijašu Kristov, za ženski zbor i orgulje, 2004.

— Solo pjesme: Figurice (D. Domjanić), ciklus popijevaka za sopran i klavir, 1993. — Scenska: Pastorala, balet–pantomima, 1989.; Marc–Antoine de Dominis 2015. — Obradbe: Sedam pjesama Hrvata iz Hercegszanta, 1975.; J. Fiorelli: Misa br. 2 za 4 solista, muški zbor i orkestar, 1978.; Hrvatske božićne pjesme za glas, zbor i orkestar 1980.; Križni put za klavir,flautu, obou, engleski rog, fagot i orgulje 1981.; I. Brkanović: Missa profana croatica, 1995.; Popijevke Ferde Livadića na njemačke stihove — obrada za glas i gudački orkestar; Intermezzo iz opere Ekvinocij Ivana Brkanovića, obrada za simfonijski orkestar, 2009.; Ti si balzam iz opere Zlato Zadra, obrada za glas i klavir 2014.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh