Andrić, Josip

Browse author's works

skladatelj, glazbeni pisac

(Bukin, Bačka, 14. ožujka 1894. — Zagreb, 7. prosinca 1967.)

Pravni fakultet s doktoratom završio u Zagrebu; glazbu učio privatno u Slavonskoj Požegi i Pragu. God. 1919.–54. u Zagrebu novinar, glazbeni kritičar i urednik književnih izdanja.

DJELA. Orkestralna: Mala seoska simfonija; 2 simfonijete; 5 uvertira; Koncert za tamburu solo i tamburaški orkestar; 18 simfonijskih plesova; oko 180 skladbi za tamburaški orkestar.— Komorna: Gudački kvartet (Bački); Klavirski trio; skladbe za violinu i klavir. — Vokalna. Kantate: Fruška Gora; Kantata o Somboru; Šokački svatovi; Slavonska berba; Bunjevačka kantata i dr. Oko 60 zborova i 150 solo–pjesama; brojne obradbe i dr.

— Scenska: opere Dužijanca. (prva bunjevačka opera), 1952.; Otmica Šijakinje, 1954. i Raspršeno kolo, 1955; glazbena komedija Na vrbi svirala, 1956.; balet Jurjaši, 1953. — Spisi: Ruska opera, 1923.; Kako ćemo razumjeti glazbu, 1939.; Slovačka glazba, 1944.; Škola za tambure, 1953.; Tamburaška glazba: Historijski pregled, 1962. Sabrao oko 2000 narodnih napjeva.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh