09.11.2020

Otvoren natječaj “Tradicional”

Hrvatsko društvo skladatelja dana 9. studenog 2020. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije iz sredstava prikupljenih na ime naknade za izvedbe tradicijske glazbe, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17).
II. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo u području tradicijske i narodne glazbe, te poduprijeti festivale, smotre, natjecanja ili koncerte navedenih vrsti glazbe na na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost.
III. Ukupan fond potpora putem Natječaja iznosi 350.037,76 kuna odnosno koliko je Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) prikupila za izvedbe tradicijske glazbe u 2019. godini, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

IV. Sredstva iz ovog Natječaja predviđena su za projekte koji će se ostvariti tijekom 2021. godine.

V. Cilj iz članka II. ostvarit će se:
– Sufinanciranjem postojećih, umjetnički relevantnih festivala, smotri i natjecanja koji promoviraju glazbu koja je predmet ovoga Natječaja.
–  Sufinanciranjem znanstvenih i znanstveno-popularnih projekata (istraživanja, terenski rad, publikacije, objave knjiških izdanja ili nosača slike, zvuka i slično).
–  Organizacijom smotri ili natjecanja s dodjelom nagrada i/ili objavom nosača zvuka za mlade glazbenike, posebice u glazbenim područjima gdje takva natjecanja ne postoje.

VI. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava.
VII. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 7. prosincem 2020. godine, s naznakom „Za natječaj TRAD“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb. Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.
VIII. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju, dodjeli nagrade i slično.
IX. HDS pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos za sufinanciranje projekata. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.
X. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 13. siječnja 2021. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje:

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh