02.12.2019

Otvoren natječaj International

Hrvatsko društvo skladatelja dana 2. prosinca 2019. raspisuje
NATJEČAJ
Za potporu produkcije hrvatske glazbe u inozemstvu

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih skladatelja i glazbenih izdavača (publishera), svojih članova, na međunarodnoj glazbenoj sceni ili tržištu.
II. Cilj Natječaja je povećati konkurentnost glazbenih djela i produkcije hrvatskih autora u međunarodnom i globalnom kontekstu, čime bi na kvalitetan način ostvarili dodatnu prepoznatljivost svoje zemlje, njezine kulture, glazbe i identiteta. Natječajem se podupire i promovira glazbeno stvaralaštvo svih žanrova na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost. Projekti koji se prijavljuju moraju biti osmišljeni za prezentaciju na međunarodnoj sceni ili tržištu, iz čega se isključuju zemlje regije (Slovenija, BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija).
III. Natjecati se mogu isključivo redovni članovi HDSa koje HDS i njegova Služba ZAMP putem punomoći zastupaju u cijelom svijetu. Natjecatelji također moraju biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u RH koji su prije pristupanja Natječaju ostvarili prepoznatljivu umjetničku karijeru u RH, odnosno pravne osobe registrirane u RH.
IV. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 13. siječnjem 2020. godine, s naznakom “Za natječaj INT” na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb. Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.
V. Materijali svakako moraju sadržavati dokumentaciju iz kojih su razvidni kontakti sa stranim partnerima: izvođačima, producentima, diskografima i slično. Također moraju sadržavati kvalitetne audio ili notne zapise.
VI. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, te odgovarajućom promocijom važnosti zaštite autorskog prava, HDSa ili ZAMPa u projektu.
VII. Potpora iznosi najviše 150.000,00 kuna, namijenjena je jednom projektu i nedjeljiva je. Udio HDSa u financiranju projekta ne može biti veći od 50%. HDS pridržava pravo da potporu ne dodijeli. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.
VIII. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 3. veljače 2020. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

 

Ovdje preuzmite prijavnicu:

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh