04.10.2022

Objavljen natječaj za Nove skladbe na 57. FDK Omiš 2023.

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ

raspisuje

N A T J E Č A J

za Nove skladbe

na 57. FDK Omiš 2023. god.

I.

Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica, duhovna).

II.

Natječaj je javan, a partitura mora biti potpisana isključivo šifrom. Nigdje ne smije biti naznačeno ime i prezime autora ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon završetka natječaja objavit ćemo popis odabranih skladbi. Autori odabranih skladbi trebaju se javiti sa šifrom pod kojom je partitura prijavljena, te pripadnim osobnim podacima na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr.

III.

Skladbe trebaju biti harmonizirane za mušku, žensku ili mješovitu klapu, bez pratnje instrumenata (a capella) s precizno naznačenim oznakama tempa, dinamike i agogike.

IV.

Prijava mora sadržavati:

– Dva primjerka partitura zabilježenih čitkim rukopisom ili računalnim ispisom na najmanje dva crtovlja i potpisanih isključivo šifrom,

– Posebno priložene stihove,

– Prijavi je poželjno priložiti zapis partitura u digitalnom obliku (programi Sibelius, Finale, midi format…) i demo snimku skladbe na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

V.

Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela i da ono nije javno objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Prilikom izbora ravnopravno se ocjenjuje vrijednost glazbe i stihova.

VI.

Dužina trajanja skladbi može biti do 3,30 minuta.

VII.

FDK Omiš zadržava pravo korištenja zaprimljenih skladbi u programima Festivala i drugim javnim priredbama, tiskanja i distribucije; snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka; digitalne objave notnog zapisa na stranicama i aplikacijama Festivala.

VIII.

Autori odabranih skladbi obvezni su odrediti klapu koja će izvoditi njihovu skladbu.

IX.

Rok za dostavu skladbi je 20. studenog 2022. godine.

X.

Skladbe se dostavljaju isključivo poštom na adresu: FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ, IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ (Na omotnici naznačiti: NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE – OMIŠ 2023. god.)

XI.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni do kraja 2022. godine na Internet stranici FDK Omiš: www.fdk.hr. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

 

Natječaj za nove skladbe na 57. FDK Omiš 2023

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh