16.02.2024

Objavljen natječaj jubilarnog 20. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2024.

Udruga Kanat – Kastav

objavljuje

NATJEČAJ

ZA SKLADBE KOJE ĆE BITI IZVEDENE NA

20. FESTIVALU ČAKAVSKE ŠANSONE ČANSONFEST – KASTAV 2024.

Uvjeti Natječaja:

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju biti pisane u duhu i u obliku karakterističnom za šansonu: strofna ili prokomponirana pjesma slobodnog glazbenog oblika uz korištenje sredstava i postupaka karakterističnih za glazbeni stil šansone, pri čemu je glazba u službi stihova.

2. Stihovi moraju biti pisani na čakavskom dijalektu.

3. Autor glazbe dužan je voditi računa o kvaliteti stihova te da njihovo uglazbljivanje, kao i izvođenje bude u skladu s ispravnim izgovorom i akcentima navedenog dijalekata, budući da se glazba i stihovi šansone ocjenjuju kao jedinstveno djelo.

4. Autor je dužan dostaviti Organizatoru:
a) naziv skladbe
b) ime i prezime autora glazbe i stihova s točnim adresama
c) primjerak stihova skladbe
d) primjerak notnog zapisa melodijske linije za glas s naznačenim harmonijama i upisanim stihovima
e) ogledni radni snimak skladbe u elektronskom obliku ili na CD-u po mogućnosti u obliku kakvom se zamišlja za izvođenje

5. Izborna komisija će od svih skladbi pristiglih na Natječaj odabrati ukupno najviše 18 njih koje će biti izvedene u Večeri novih skladbi 20. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2024., a obavijest o uvrštenju skladbi u program Festivala bit će objavljena sudionicima Natječaja najkasnije do 15. lipnja 2024. godine.

6. Udruga Kanat – Kastav kao organizator 20. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2024. dodijelit će pet novčanih nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja, i to u kategorijama: Nagrada za najbolji tekst – 200 €, Nagrada za najbolju skladbu, ČAnsonu – 200 €, Nagrada za najbolju interpretaciju – 200 €, Nagrada publike – 200 € i Nagrada za najboljeg kantautora – 200 €.

7. Natječaj je otvoren do 30. travnja 2024. godine, a radovi se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu: Udruga Kanat – Kastav, Školska 8, 51215 Kastav s naznakom: 20. Festival čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2024. ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@cansonfest.com .

8. Autori jamče originalnost prijavljenih djela te da ista nisu ranije izvedena ni objavljena. U slučaju sudskog spora po ovom pitanju svu odgovornost snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih skladbi, kao ni javnog izvođenja prije održavanja festivala.

9. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima, ako Organizator to bude zahtijevao iz umjetničkih i programskih razloga.

10. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja potpisati s Organizatorom nakladnički ugovor. U slučaju da autor u navedenom roku ne vrati predmetni ugovor potpisan ili ga vrati nepotpisanog slijedi diskvalifikacija skladbe.

11. Slanjem radova na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na Organizatora da odabrane skladbe objavi, tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

12. Večer novih skladbi 20. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2024. održat će se na Crekvini u Kastvu, 30. kolovoza 2024. godine na zatvaranju 33. Kastafskega kulturnega leta.

Informacije na www.cansonfest.com

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh