22.11.2021

Otvoren natječaj Contemporanea 2022.

Hrvatsko društvo skladatelja dana 22. studenoga 2021. raspisuje

NATJEČAJ CONTEMPORANEA 2022.

Za potporu projekata i manifestacija koje promiču hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u području suvremene klasične glazbe

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire organizacije i pojedince koji promiču suvremenu klasičnu glazbu hrvatskih autora organiziranjem izvedbi njihovih novih i postojećih djela.

II. Cilj iz članka I. ostvarit će se sufinanciranjem postojećih umjetničkih relevantnih festivala, koncertnih ciklusa i drugih manifestacija koji promoviraju hrvatsku glazbu koja je predmet ovog Natječaja, a koji se održavaju u 2022. godini.

III. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, osim kriterija kvalitete i izvrsnosti, u obzir će se posebno uzeti i:
– dosadašnje ostvarene aktivnosti te postignuća prijavitelja i projekta koji prijavljuje
– planirane dodatne aktivnosti i sadržaji koji prate izvedbu djela hrvatskih skladatelja (promidžbene aktivnosti, audio i video snimanja, notna i diskografska izdanja, programski materijali, itd.)
– predviđena međunarodna promidžba hrvatskih skladatelja

IV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koji su nositelji pojedinog projekta ili manifestacije.

V. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje te opis dosadašnjeg rada kojim dokazuju relevantnost i postignuća prijavitelja. Prijave se podnose e-mailom na adresu hds.natjecaj@hds.hr do dana 13. prosinca 2021. u 12 sati. (U slučaju da je dokumentacija veća od 10 MB prijavu molimo poslati putem servisa kao što je WeTransfer).

VI. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, dodjeli nagrade i slično.

VII. Fond Natječaja iznosi 50.000,00 kuna. Udio HDS-a u financiranju projekta ne može biti veći od 40%. HDS pridržava pravo da potporu ne dodijeli. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

VIII. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 23. prosinca 2021. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

 

Prijavnicu za natječaj preuzmite OVDJE.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh