02.09.2019

Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:
a) da su rođeni poslije 1982. godine;
b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2019. godine;
c) da su državljani Republike Hrvatske.

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:
a)    prijava (osobni podaci, adresa, adresa elektronske pošte, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);
b)    partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
c)    dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);
d)    kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;
e)    životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);
f)    dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;
g)    dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se predati i osobno):
Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,
10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I,
ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2019.

4. Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog umjetničkog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2019. godine. Nagrada koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2020. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 091/231 9698,
e-mail: fond.stjepan.sulek@gmail.com         

 

 

 

Ova nagrada nosi ime hrvatskog skladatelja, dirigenta, violinista i glazbenog pedagoga, svestranog glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi dvadesetog stoljeća. Nagrada se podjeljuje svake godine naizmjenično jednom skladatelju odnosno jednom violinistu. Simbolički povezana s dvije značajne i Šulekovu srcu zacijelo najviše prirasle glazbene djelatnosti, nagrada je priznanje mladima za umjetnička postignuća, ali i poticaj da ustraju na putu za koji su se opredijelili.

Tako će se ove godine nagrađeni skladatelj ili skladateljica priključiti ostalima dobitnicima nagrade, koja se podjeljuje još od 1993. godine, a primili su je:

Mladen Tarbuk, Dalibor Bukvić, Davor Bobić, Srećko Bradić, Antun Tomislav Šaban, Krešimir Seletković, Frano Đurović, Viktorija Čop, Danijel Legin, Tomislav Oliver, Marko Slaviček, Tibor Szirovicza i Ivan Josip Skender.

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh